Årsmøde 2010

Årsmødet bliver i år afholdt på Couloir, Amager Strandvej 112, onsdag den 13. oktober, kl. 18.30.

Vi har valgt at holde det på Couloir for at prøve et nyt sted. Vi har fået restauratøren til at åbne for en enkelt aften (det er en sommerrestaurant som lukker i slutningen af september). For at få det til at løbe nogenlunde rundt er man nødt til at købe hele »pakken«, man kan altså ikke nøjes med bare at betale de 115,- kr. for øllet som vi plejer. Der vil blive indkøbt 2 fade + et antal flaskeøl af blandet herkomst, så der skulle være øl nok - selv til de meget tørstige. Hvis vi mod forventning skulle drikke det indkøbte øl, vil det derefter være for egen regning.

Man kan naturligvis også møde frem uden at hverken spise eller drikke, og kun deltage i årsmødet.

Da det er et årsmøde vil der være en dagsorden med følgende punkter:

Valg ifølge vedtægternes § 13:

1. Valg af dirigent samt referent

2. Beretning om Lokalafdelingen ved lokalformanden. Beretning om økonomi ved kassereren

3. Valg af Lokalafdelingsformand

4. Valg af Lokalafdelingsnæstformand

5. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer, tre personer

5.1 Valg af kasserer/økonomiansvarlig

5.2 Valg af uvildig revisor

6. Eventuelt

Prisen for spisning og diverse øl: kr. 225,-

ØLBANKO fredag d. 29. oktober 2010

Som det tidligere er blevet annonceret, holder vi traditionen tro ølbanko fredag den 29. oktober 2010. Der vil være mulighed for at købe billetter til dette enestående arrangement på årsmødet. Bankoet afholdes på Loftet, Øresundsvej 6. Yderligere information følger. Pris for billetter til banko er 100.- kr. for medlemmer og 125.- kr. for ikke-medlemmer.

Bestyrelsen har været ude for at kradse sponsorater ind til bankoet og det tegner flot. Skulle der være nogle medlemmer som har mulighed for at sponsorerer en gevinst til bankoet, vil det blive modtaget med kyshånd.

På bestyrelsens vegne

Redaktøren

Indbetaling sker til afdelingens konto,

så vi har den senest 5 bankdage før arrangementet:

Nordea Bank, økonomiansvarlig Flemming Schwartz.

Reg. 2130 konto 6880268773.

Husk nu at indbetale i god tid - det gør det noget lettere.

 

Menu

Chilli con carne buffet

»Fri bar«