Årsmøde 13. oktober 2010

Danske Ølentusiasters lokalafdeling Amager,

Couloir Bar, Amager Strandvej 112, 2300 København S

1. Valg af dirigent og referent

- Jørgen Sandahl valgtes som dirigent, Jacob Schneider som referent - begge med applaus.

2. Årsberetninger om lokalafdelingen ved lokalformand Jan Nielsen og om økonomi ved kasserer Flemming Schwarz

- I begges fravær (pga. hhv. sygdom og arbejdsmæssig rejseaktivitet) tilsluttede forsamlingen sig at indvilge i forhåndsgodkendte beretninger fra bestyrelsesmedlem Kim Flemming 'Jack' Russ.

- Årsberetning: Efter en kaotisk opstart med ny formand og flere nye bestyrelsesmedlemmer, formåede bestyrelsen at holde lokalafdelingen flydende i det forgangne år, endda med et par store succeser: besøget af Jan Filipe ved et medlemsmøde og besøget på Amager Bryghus var gedigne publikumsbaskere - koncepter, som der bør arbejdes videre med. For nylig er man blevet bekendt med, at Restaurant Karetens restauratør Martin Due ikke er interesseret i at forny aftalen med lokalafdelingen - det har bestyrelsen taget til efterretning, hvorfor man er nødsaget til at finde alternativer. Hvad så?

Der har været følere ude hos 'Kebabben' i Værkstedshuset, Hannovergade, hvor der før har været afholdt arrangementer, og her - Couloir Bar på Amager Strandvej - men bestyrelsen efterspørger inputs. En flyvende ordning med skiftende ophold på værtshuse på Amager er i spil, men det må den nye bestyrelse naturligvis tage stilling til.

Øllets Dag i år blev noget af en fuser, da ingen i bestyrelsen magtede at gøre noget alvorligt ved opgaven - det må gøres bedre til næste år.

- Kommentarer til beretningen: "Lad os dog bruge Café Langebro i stedet!" Generel kritik af Karetens kulinariske niveau og: "Det er måske sundt at komme lidt rundt" / "hvorfor skal det altid være i Sundby? Der er steder som Air Pub og Løjtehus i Tårnby..." 'Jack': "Lad os komme ud og kigge os lidt om, der er mange steder på Amager, som vil være glade for at se os."

- Dirigenten siger "skål" og beretningen godkendes uden indsigelser.

- Økonomisk beretning: I hr. Schwartz' fravær gennemgår 'Jack' økonomien med vedlagt bilag over posteringer - specificerede indtægter, udgifter og resultat, som viser et støt voksende indestående til afdelingens fremtidige arrangementer, pt. på godt 10.000 kr.

- Regnskabet godkendes uden indsigelser.

3. Valg af lokalafdelingsformand

Jan Nielsen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen har haft grundige følere ude og indstiller Jacob Bille Johansen, fortæller 'Jack'. Han vælges med akklamation uden modkandidater.

4. Valg af lokalafdelingsnæstformand

Tim Ellefsen modtager ikke genvalg. "Vi har en gammel kending på banen, faktisk en af lokalafdelingens grundlæggere, som ganske vist kræver fem kvarters taletid ved møderne," advarer 'Jack'. Tidligere lokalafdelingsformand Uno Fris Gall indstilles af bestyrelsen og vælges uden modkandidater.

5. Valg af max. 3 bestyrelsesmedlemmer

Kim Flemming 'Jack' Russ, Henrik Rasmussen og Jens Bjørn modtager alle genvalg og vælges uden modkandidater.

5.1 Valg af kasserer / økonomiansvarlig

Flemming Schwartz modtager genvalg (in absentia) og vælges uden modkandidater.

5.2 Valg af uvildig revisor (evt.)

Lene Aagerup opstiller og vælges uden modkandidater

6. Eventuelt

En arrangementskomité stables på benene - tidligere aktive medlemmer efterspørger en mere aktiv rolle og hvordan den sikres. En mulighed er deltagelse i et 'eventuelt'-punkt efter bestyrelsesmøderne, hvilket der er god opbakning for. Chris, Steen og Birthe melder sig. Derefter drøftes ølbanko den 29. oktober, hvor opråberen afslører årets tema, "hændelser i danske kjøbstæder og grønlandske bygder".

Den nyslåede formand Jacob Bille Johansen præsenterer sig selv - vi er nu flere, der har set ham det seneste halve års tid! Med en baggrund som brygmester - lige nu på Apollo - og visioner om et par mere opbyggelige møder, rent ølfagligt, kan det vel næppe gå galt! Lidt flere virksomhedsbesøg ud over de klassiske smagninger - "uden at det skal blive for fladpandet" - er blandt idéerne.

Mødet hæves, og forsamlingen går over til smagning af de celebre øl, der tilbydes på fad og flaske...