ÅRSMØDE 2011

Årsmødet bliver i år afholdt på Allé Kroen, Alléen 54-56, 2770 Kastrup, onsdag den 19. oktober, kl. 18.30.

Der vil være mulighed for at tilmelde sig til spisning, vi har aftalt med Pierre at vi tager dagens ret, og han har lovet at det bliver en ret med øl i (hvad ellers). Der vil naturligvis også være mulighed for at møde frem og deltage i årsmødet uden at tilmelde sig til spisning.

Menuen er Lammeskank braiseret i lagerøl og urter, hertil rodfrugtkartoffelmos.

Prisen for spisning og diverse øl: kr. 225,-

Da det er et årsmøde vil der være en dagsorden med følgende punkter:

Valg ifølge vedtægternes § 13:

  1. Valg af dirigent samt referent
  2. Beretning om Lokalafdelingen ved lokalformanden
    Beretning om økonomi ved kassereren
  3. Valg af Lokalafdelingsformand
  4. Valg af Lokalafdelingsnæstformand
  5. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer, tre personer
  6. Valg af kasserer/økonomiansvarlig
  7. Valg af uvildig revisor
  8. Eventuelt

ØLBANKO fredag d. 4. november 2011

Som det tidligere er blevet annonceret, holder vi traditionen tro ølbanko fredag den 4. november 2011. Der vil være mulighed for at købe billetter til dette enestående arrangement på årsmødet. Efterfølgende vil man kunne købe billetter ved indbetaling til vores konto. Bankoet afholdes på Loftet, Øresundsvej 6. Yderligere information følger. Pris for billetter til banko er 100.- kr. for medlemmer og 125.- kr. for ikke-medlemmer.

Bestyrelsen har været ude for at kradse sponsorater ind til bankoet og det tegner flot. Skulle der være nogle medlemmer som har mulighed for at sponsorerer en gevinst til bankoet, vil det blive modtaget med kyshånd.

På bestyrelsens vegne

Redaktøren

Indbetaling sker til afdelingens konto, så vi har den senest 5 bankdage før arrangementet:

Nordea Bank, økonomiansvarlig Flemming Schwartz.

Reg. 2130 konto 6880268773.

Husk nu at indbetale i god tid - det gør det noget lettere.

ÅRSMØDE 2011

 

Sted: Allé Kroen, Alléen 54-56, 2770 Kastrup

Tid: Kl. 18:30

Menu: Lammeskank braiseret i lagerøl og urter, hertil rodfrugtkartoffelmos

Pris: 225.- kr.

MÅNEDENS CITAT

Øl blev opfundet ved et uheld - uheldet bestod i at det ikke blev opfundet noget før

Monrad & Rislund