REFERAT AF ÅRSMØDE 2013

Referat af årsmøde afholdt onsdag den 23. oktober 2013 på Allé Kroen.

1. Valg af dirigent
Flemming blev valgt.

2. Beretning om Lokalafdelingen
Formanden berettede om årets gang i lokalforeningen. Der er blevet afholdt det årlige succesrige ølbanko, som der er stor tilslutning til både blandt medlemmer men også blandt gæster ”udefra”. 

Lokalforeningen 10-års fødselsdag blev afholdt i samarbejde med Café Langebro, der ligeledes fejrede 10-års fødselsdag med den nuværende ejerkreds. Lokalforeningen havde til dette arrangement fået brygget en jubilæumsøl efter formandens opskrift, ved et bryggerarrangement på Amager Bryghus. Udover udskænkning af den vellykkede jubilæumsøl, blev der ved fødselsdagsarrangementet serveret dejlig receptionsmad fra Allan Bo’s catering.

Også i samarbejde med Café Langebro blev der igen i år afholdt et vellykket Øllets Dag arrangement med deltagelse af omkring 500 glade ølnydere. Der er stor opbakning til arrangementet fra de bryggere, der var inviteret med til dagen, og det forventes, at vi igen næste år kan regne med, at de stiller op.

Derudover har vi haft et dejligt ”Øl og mad” arrangement, som Martin Hattel stod for, rundvisning på Christiansborg, en cykeltur, og en udflugt til stranden.

Økonomi: Cigarkassebestyreren kunne meddele, at foreningen opnåede et betydeligt overskud på Ølbanko sidste år samt på Øllets Dag i år. Overskuddet er blandt andet blevet anvendt på afholdelse af Lokalafdelingens fødselsdag.

3. Lokalafdelingsformanden Jacob Bille Johansen blev genvalgt.

4. Lokalafdelingsnæstformand Jens Bjørn blev genvalgt.

5. Alle menige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt således bestyrelsen består af:


Kim Flemming Russ
Birte Yde
Jan Nielsen
Jacob Schneider
Der var ikke flere medlemmer af foreningen, der ønskede at stille op til bestyrelsen.

Cigarkassebestyrer Flemming Schwartz blev genvalgt, og bilagskontrollant Kjeld Petersen fortsætter dermed en ny periode.

Festudvalget bestående af Uno Friis Gall, Chris Thorvald Christensen og Steen Kjær blev genvalgt. Nyt medlem af festudvalget blev Kjeld Petersen.

6. Under eventuelt, blev følgende punkter behandlet.
Forslag til mødesteder:
Amager Ølhus kunne være en mulighed om mandagen, hvor Johnny evt. vil lægge hus til på en normal lukkedag.
Café Langebro’s lokale under broen.
Det blev diskuteret, om man skulle kontakte Kareten for at genoptage samarbejdet. Der var størst stemning for, at dette ikke gøres på grund af den dårlige kvalitet både mht. øl og mad, som mange medlemmer har oplevet ved besøg på stedet.

Forslag til arrangementer:
Netværk for bryggere – arrangere smagning af hjemmebryg.
Genoptage den traditionelle ølsmagning samt Amagermesterskabet i ølgenkendelse.
Derudover opfordres medlemmer til at komme med forslag til arrangementer.

Formanden afsluttede mødet med en tak til arrangementsudvalget, som har ydet en stor indsats i årets løb. Ikke mindst en stor tak til Sandalen, som med sine uvurderlige kontakter har en stor andel i Øllets Dag arrangementet.

Birte Yde

Referant