Besøg på Hornbeer

Besøg på årets bryggeri 2014

REMINDER ! ! !

Husk at det i dag er sidste frist for tilmelding til dette fine arrangement.

Det har længe stået på vores ønskeliste at komme til Hornsherred og besøge Jørgen og Gunhild på Hornbeer, og nu er muligheden der.

I forbindelse med Bryggeriernes dag skal vi besøge årets bryggeri.

Der er arrangeret buskørsel med afgang fra DGI-byen, Tietgensgade 65, kl. 10:00. Vi regner med at kører tilbage til København ved 16-tiden.

Prisen for turen er 100.- kr. pr. ølhoved og dækker busturen.

Fortæring under vejs og på Hornbeer står for din egen regning.

Links:

Bryggeriernes dag

Hornbeer

Tilmelding:

Via vores bankkonto: 

Reg. 2130 konto 6880268773 i Nordea.

Seneste tilmelding onsdag den 11. juni

Husk navn og/eller medlemsnummer.

Med venlig hilsen

Jacob Bille Carlsen

Lokalformand

Danske Ølentusiaster afd. Amager

TID & STED

TID: Lørdag den 14. juni, kl. 10:00.

STED: DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København