Glædelig øl jul 2015

Kære ølvenner.

Så er det tid til den traditionelle julehilsen fra Lokalafdeling Amager, hvor jeg på vegne af bestyrelsen, gerne vil have fornøjelsen af at ønske alle medlemmer en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
Det forgangne år var i sandhed en spændende cocktail af sjove oplevelser med lokalafdelingen.

Bryggeribesøg, brygdag i Viberup, Øllers Dag på Langebro og ikke mindst vort vanvittige bankospil, hvor vi til egen store stolthed kunne melde om røde lygter (og næser) for totalt udsolgt i Prismen. Et år med succeser - og her må jeg rette en speciel tak til de frivillige ånder, der beredvilligt træder til og gør lokalafdelingen mulig. Tak til jer alle sammen.

2015 blev også året hvor bestyrelsen kom til at se lidt anderledes ud.  Nye ansigter kom til - og et par ikke så nye blev støvet af og kom til igen. Det betød også, at nogle kendte og elskede personligheder takkede af i bestyrelsen.  Lokalformand Jacob Bille Carlsen, lokal næstformand Jens Bjørn og vort mangeårige bestyrelsesmedlem Birte Yde takkede af - men ingen af dem forvinder ud i det grå. Heldigvis! Jens og Birte meldte sig straks til arrangementskomitéen (samen med Jens Rasmussen og Jørgen Sanddahl) og Jacob, der måtte træde af, da han har fået en ledende stilling på Harboe Bryggeriet og derfor ikke længere opfylder kravene til en tillidsmandspost i foreningen,  lovede omgående at lave "lysegråt" arbejde samme med os andre. I tre skal især have en hjertelig tak for jeres indsats. TAK!

Nye i bestyrelsen blev Søren Rasmussen og Dorte Nielsen, mens Jack, Maler Jan og Jacob Schneider blev siddende. Dertil  blev Flemming Schwartz stemmeberettiget bestyrelsesmedlem, samtidig med at han fortsat er vor værdsatte kasserer. Kjeld Petersen forblev revisor. Nå, ja, og så fik vi jo nyt lokalformandskab, i form af Chris Thorvald Christensen og undertegnede - og vi har ikke ligget på den lade side, siden vi overtog roret, skulle vi hilse at sige. Vi har gang i adskillige esser, så vi kan smede mens jernet er varmt, som man siger.

Året 2016 bliver helt sikkert morsomt. Der vil i midten af januar udkomme en kalender med vore initiativer, men allerede her kan vi nævne, at vi arbejder på at få de gammelkendte medlemsmøder tilbage på kalenderen. På stående fod er "forhandlingerne med udbyderen ikke afsluttet", som de ville sige det i TV-Avisen, men vi håber at kunne præsentere både ølsmagninger og Amager Mesterskabet i ølgenkendelse  cirka hver sjette uge. Dertil regner vi med at deltage i endnu flere udadvendte arrangementer, bl. a. i samarbejde med Prismen, hvor vi allerede nu kan løfte sløret for, at vi planlægger at være en bærende del i Amagerbro Ølfest, der som det ser ud lige nu, løber af staben  11.& 12. marts.

Næste gang vi ses, bliver lørdag den 9. januar, hvor Amager Ølhus lægger lokalitet til vort traditionsrige Nytårskur. Her inviterer Lokalafdeling Amager medlemmerne på en kop øl i tidsrummet 16-18. Der er ingen tilmelding, medlemmerne møder bare op og hygger sig med hinanden - og så håber vi på at Flemming betaler regningen. For god ordens skyld, skal vi bede medlemmerne om at medbringe deres medlemskort til Danske Ølentusiaster, i det der kun udskænkning til medlemmer af DØE.

Herfra er der kun en pligt tilbage, nemlig endnu engang at ønske alle en god jul og et godt nytår...

Højt juleskum
Uno Friis Gall
Lokalformand, DØE Amager

TID OG STED

NYTÅRSKUR

Lørdag den 9. januar 2016

kl. 16-18

Amager Ølhus

Holmbladsgade 22

2300 København S