ÅRSMØDE 2016

Kære ølvenner
I forrige nyhedsbrev bad vi jer om at sætte kryds på dagen – og her er den formelle indkaldelse til årsmøde i Danske Ølentusiaster Lokalafdeling Amager.
Hermed indkaldelse til årsmøde i Danske Ølentusiaster Lokalafdeling Amager, der finder sted onsdag den 28. september fra klokken 18.30 på Allé Kroen på Alléen i Kastrup. Vi mødes inde middagen til en øl i den hyggelige bar.
De, der tilmelder sig til middagen, indtager denne klokken 18.30.
Selve årsmødet finder sted klokken 19.30.
Efterfølgende holdes en lille ølsmagning, der kræver tilmelding.
Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at medlemmer, der hverken ønsker at deltage i middag eller ølsmagning, er velkomne til at komme uanmeldt og deltage i årsmødet. Tilmeldingsprocedure nederst i nærværende.

BEMÆRK: ALLE SKAL MEDBRINGE MEDLEMSKORT FOR AT VÆRE STEMMEBERETTIGEDE.
Følgende tillidsmænd og bestyrelsesmedlemmer stiller ikke op til bestyrelsen:
- Næstformand Chris Thorvald Christensen (grundet flytning til Bornholm).
- Bestyrelsesmedlem Kim Flemming Russ – hermed skal også ny lokalredaktør findes.
- Bestyrelsesmedlem Jacob Schneider

Dagsorden:
- Formanden byder velkommen.
- Valg af ordstyrer.
- Valg af referent.
- Valg af stemmetællingsudvalg
- Formandens beretning.
- Kasserens beretning.

Valg procedure:
- Valg af lokalformand – Uno Friis Gall stiller op
- Valg af kasserer – Flemming Schwartz stiller op
- Valg af lokal næstformand
- Valg af bestyrelsesmedlemmer, 3-5 stykker
o Følgende stiller op:
o Dorte Nielsen
o Søren Rasmussen
o Jan Nielsen
o Flemming Petersen
o Frank Urban (bortrejst, derfor ikke til stede)
- Valg af revisor
- Valg af arrangementskomité

Behandling af indkomne forslag:
- Ingen forslag pt.
o Forslag der ønskes behandlet på årsmødes, skal være lokalformanden i hænde senest 21. september kl. 23.59. Forslag kan fremsendes via uno.friis.gall@remove-this.ale.dk

Eventuelt:
- Bemærk at emner, behandlet under eventuelt, ikke kan vedtages af årsmødet.

Tilmeldingsprocedure:
Tilmelding til årsmødets middag og ølsmagning foregår via Billetto på via følgende links:
Årsmøde med middag og ølsmagning, mødetid 18.30:
https://billetto.dk/da/events/aarsmoede-doee-amager-med-middag-og-oelsmagning
Årsmøde kun med ølsmagning, mødetid 19.30:
https://billetto.dk/da/events/aarsmoede-doee-amager-med-oelsmagning
Medlemmer, der hverken ønsker at deltage i middag eller ølsmagning, men som gerne vil deltage ved årsmødet, ankommer klokken 19.30.
For god ordens skyld, så bemærk, at man ikke kan tilmelde sig hverken middag eller ølsmagning på aftenen.

Seneste tilmelding til middag og ølsmagning er 25. september klokken 12.00 – SHARP!

Vel mødt

Uno Friis Gall

Lokalformand