NYHEDSBREV 12-2016

Kære medlemmer af Lokalafdeling Amager
Hermed fremsendes formandens beretning til det kommende årsmøde på Allé Kroen onsdag 28. september . Husk at tilmelde dig, hvis du ønsker at spise med og deltage i ølsmagningen.

Tilmeldingsprocedure
Tilmelding til årsmødets middag og ølsmagning foregår via Billetto på via følgende links:
Årsmøde med middag og ølsmagning, mødetid 18.30:
https://billetto.dk/da/events/aarsmoede-doee-amager-med-middag-og-oelsmagning
Årsmøde kun med ølsmagning, mødetid 19.30:
https://billetto.dk/da/events/aarsmoede-doee-amager-med-oelsmagning
Medlemmer, der hverken ønsker at deltage i middag eller ølsmagning, men som gerne vil deltage ved årsmødet, ankommer klokken 19.30.
For god ordens skyld, så bemærk, at man ikke kan tilmelde sig hverken middag eller ølsmagning på aftenen.
Seneste tilmelding til middag og ølsmagning er 25. september klokken 12.00 – SHARP!

ÅRSMØDE 2016

Formandens beretning
Årsmødet Danske Ølentusiaster Amager
2015/2016
Ved Uno Friis Gall

Hermed formandens beretning for perioden siden sidste årsmøde

Først lidt fakta tal for lokalafdelingen, tal pr. 18. september 2016:
Lokalafdeling Amager dækker følgende postnummerdistrikter (antal medlemmer i parentes):2300 København S (220) - 2770 Kastrup (80) - 2791 Dragør (21) - 0999 København C (0)
I alt 321 medlemmer.
Medlemsstatistik:
Statistikken indeholder også medlemmer med 'valgt lokalafdeling' - derfor kan der være flere medlemmer end i postnummeroversigten!
Antal medlemmer lige nu: 345
Antal medlemmer for et år siden: 346
Vækst det seneste år: -0.29%
Medlemssammensætningen er lige nu således:
Mænd: 80.58%
Kvinder: 19.42%
Personlige medlemmer: 73.33%
Husstandsmedlemmer: 26.38%
Klubmedlemmer: 0.29%
kilde: www.amager.ale.dk

Året der gik
Bestyrelsen
Efter ikke at have været en del af lokalafdingens bestyrelse i knapt fem år, blev jeg sidste år valgt til igen at varetage denne funktion. Dette skete forholdsvist udramatisk, da den siddende formand havde valgt at trække sig, grundet en arbejdssituation, hvor han som brygger på Harboe Bryggeriet, ikke længere kunne bestride tillidsmandshverv i foreningen.
Jeg valgte at gå på valg med Chris Thorvald Christensen som forudbestemt næstformand. Vi havde meget gerne set det i et samarbejde med den siddende næstformand, i en form for dobbelt-næstformands-rolle, men denne valgte at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, hvilket Chris og jeg selv var meget kede af. Det var bestemt ikke vor plan at overtage pladsen fra nogen.
Der blev valgt en ny bestyrelse, der blev temmelig bred. Det er der ikke noget forkert i. Der er ingen fastsat struktur på bestyrelserne i lokalafdelingerne i DØE, bortset fra at der skal være en formand – og gerne en næstformand og kasserer. I vores lokalafdeling er vi så hamrende heldige, at vi tillige har fire bestyrelsesmedlemmer, hvilket er et privilegium. Det betyder først og fremmest, at vi også har flere hænder til at bære byrderne, men vi har også flere til at ytre sig. Det første giver en mindre arbejdsbyrde til den enkelte – det andet giver en bredere meningsdannelse. Uheldigvis kan det også besværliggøre beslutningsprocessen, men i vort tilfælde har det været så godt som gnidningsfrit. Den siddende bestyrelse skal have tak for samarbejdet, ligesom vor arrangementskomité skal have et voldsomt klap på skuldrene. Uden jer ingen os. Så tak for jeres uvurderlige hjælp især til Øllets Dag, hvor vi mest lægger mærke til arrangementskomitéen. Som bestyrelse er det egentligt rart, at få at vide, at vi i grove træk bare skal blande os uden om – der er styr på lortet!
I løbet af året har vi holdet seks bestyrelsesmøder. Vi startede med tre møder på Langebro – hvor konstruktiviteten var helt i top. Vi fik planlagt og arrangeret det vi skulle. Desværre viste det sig, at vi også hyggede os lidt for meget.  Det slog os efter tredje møde, der havde involveret arrangementskomitéen, at vi brugte alt for mange penge på møderne – og derfor blev bestyrelsen enige om, at vort budget for bestyrelsesmøder måtte være mere end dryppet tørt. De resterende møder, inklusive et med arrangementskomitéen, blev henlagt til private hjem og egen regning - eller i det mindste for egen regning.
Bestyrelsen har fungeret. Jeg tror ikke at nogen af de siddende bestyrelsesmedlemmer kan sætte mange fingre på vor måde at gøre det på. Vi har f.eks. valgt at skrive referat på stedet, hvor vi efter endt emne har sammenfattet det væsentligt – og næste morgen lå referatet i bestyrelsesmedlemmernes mailbokse.
Nu er vi nået enden af denne periode, og det betyder også, at nogle af bestyrelsens medlemmer har valgt at sige fra. Jack takker af efter ti år med bestyrelseskasketten. Dermed er det også farvel til vor lokalredaktør. Jacob ligeså, om end ikke med ti år, så i hvert tilfælde med mange år ved bordet. Også Chris stopper – men det skyldes, at han flytter over til sin nære slægtning, Krølle-Bølle, der jo som bekendt er hjemmehørende på Bornholm.
I det udadvendte arbejde, indenfor foreningens rammer, har vi til gengæld ikke deltaget i ret meget. Chris og jeg var til tillidsmandsmøde i Dalum. Det var fint – og vor lokalafdeling fik tilmed ros, især for vor brug af Facebook som medie, og vi fik markeret vor holdning i flere sager.
Til gengæld var vi ikke til generalforsamlingen, hvilket dog skyldtes, at der den weekend var Amagerbro Ølfest - og den prioriterede vi højere. 
Regionssamarbejdet har vi ikke været en del af. Vi ville gerne, men regionen har valgt at lægge møderne på dage hvor vi ikke kunne. Dette kan ikke komme som en overraskelse for regionen, da man har sendt datoerne ud til afstemning blandt medlemmerne – og så har man altså valgt at lægge det på dage hvor vi ikke kunne deltage.  Det var vi lidt uforstående overfor, for vi opfattede det i hvert tilfælde således, at det ikke nødvendigvis var de dage hvor der var størst tilslutning, der blev valgt. Hvilke kriterier der har været brugt for udvælgelsen af mødedagene, skal jeg ikke kunne sige, men det har iht. forhindret vores deltagelse.

 
Egen økonomi
Ved årsmødet i 2015, blev det besluttet, at lokalafdelingen officielt skulle have egen økonomi. I bestyrelsen var vi dog skeptiske, for vi mente – og mener – ikke at konsekvenserne af at få egen økonomi, er ordentligt belyst. Jeg er nok selv den mest skeptiske. Jeg agiterede for egen økonomi i flere fora indenfor foreningen, man da det sidste år kom til alt, stemte jeg imod, fordi jeg er bange for, at det økonomiske ansvar, f.eks. ved en fejlslagen Øllets Dag, kan ende som en ubetalt faktura hos bestyrelsens medlemmer.
Hvorom alting er, så er vores egen økonomi en kendsgerning – og på vegne af lokalafdelingen har jeg søgt, og fået, et CVR-nummer til os. Så vi er nu "fuldt lovlige", hvilket også betyder, at vi død og pine skal overholde alle regler. Vi er f.eks. nødt til at overholde momsreglerne, hvilket f.eks. betyder, at vi, hvis der er ikke-medlemmer med til et arrangement, skal opkræve moms. Det vil komme til at smitte af på vores prispolitik, f.eks. til Øllets Dag.


Formandsskabets ”nye” idéer
Vi gik ind til opgaven, på et ”valgprogram” om at komme tilbage til gamle dyder, hvor især de gamle medlemsmøder med tilhørende Amager Mesterskab i ølgenkendelse, efter vores opfattelse, var savnet. Det har vi prøvet at gennemføre – med indrømmet begrænset succes. Der er i hvert tilfælde noget vi skal have evalueret, både med os selv, men også med den øvrige bestyrelse.
Vores plan om medlemsmøder mener vi stadig er god, men den måde vi har afviklet medlemsmøderne på, har været forkert. Det ser vi nu i bakspejlet. Vi kunne have analyseret lidt mere og måske have indset, at tiderne har ændret sig.
Vi aftalte med Øens Spisested i Prismen, at vi kunne være der. Vi har indtil nu holdt fire møder der – og et femte kommer i november. Aftalen med Yngve fra Øens Spisested er, at vi selv tager øl med til en rullebordsbar og vi deler så provenuet 50/50. Øllet klodser vi hos Fish’N’Beer. Det giver et udmærket udvalg – men også et forholdsvist stort stykke arbejde for mig selv, da jeg henter og returnerer øllet. Jeg har også lavet alle ølsmagninger og minsandten også alle runder af Amager Mesterskabet.
Idéen og konceptet er vel som sådan fint nok – men det har ikke været succesfuldt, for deltagerantallet har været ret lavt.
I tidligere tider, altså for 10-13 år siden, var vore onsdagsmøder på Kareten velbesøgte. Rekorden er, så vidt jeg husker 46 deltagere. Gennemsnittet nok 35. Bundskraberen var en fredag med ”kun” 22 deltagere.
Dengang var onsdagsmøderne det foretrukne blandt medlemmerne, men i denne omgang, har vi ikke kunnet trække folk af huse. 12 deltagere var vi nede på, hvoraf en ikke kom, så den kritik, som bestyrelsesmedlem Dorte Nielsen har luftet på seneste bestyrelsesmøde, omkring at holde møderne om onsdagen, hvor folk skal på arbejde næste morgen, er vi nødt til at kigge alvorligt på. Den er berettiget.
Vi må nok også kigge på det øvrige indhold. Amager Mesterskabet, som gennemgående punkt, virker ikke længere korrekt. Jo, jo, det er sjovt nok, men med det ringe medlemsantal der er mødt, er der bare ikke den gejst der var tidligere. Måske skal vi fjerne Amager Mesterskabet fra medlemsmøderne og opfinde et Amager Mesterskab der f.eks. finder sted som åbent mesterskab en gang i året på en lørdag eftermiddag i Prismen? Dermed kan vi også lave større og måske mere tidssvarende ølsmagninger ved medlemsmøderne. Her tænker jeg at vi kan få besøg af øllets mestre, der langt bedre kan præsentere deres håndværk, hvis de har en hel aften. Det er blot en tanke, men det kan sagtens lade sig gøre.

 
Vi har haft mange interessante arrangementer i året der gik
Lokalafdelingen startede det ny år med tre allerede fastlagte arrangementer, som vi, om man så må sige, overtog fra den gamle kalender.
Bankospillet behøver vi som formandskab ikke at undre os over, for det var allerede os selv der i forvejen stod for det, som de tossede klovne, der stæser rundt og er værter – for tiende år i træk. Det forløb fantastisk – for røde lygter. 110 deltagere var mødt op i Prismen og vi hyggede os ganske fortrinligt. Og vi fik godt nok drukket noget øl…
Julefrokosten på Langebro var hyggelig, men igen var den alt for dyr. Vi kan ikke engang sige af den var velbesøgt, for det var den ikke. Vi var under tyve – og i forhold til det, blev der brugt alt for mange af lokalafdelingens midler. Den bestyrelse der kommer, må kigge på om man vil lave noget på den dag vi har afsat til det i vor kalender, men der er ikke bestilt lokale, øl eller mad. Faktisk er opfordringen herfra at droppe julefrokosten og overlade beløbet til nytårskuren.
Nytårskuren ved årsskiftet 2015/16 fandt sted på Amager Ølhus, og det tilmed indenfor åbningstiden en lørdag. Det var rigtigt hyggeligt og yderst velbesøgt. Vi fik to nye medlemmer den dag – og vi havde en dejlig eftermiddag. Foreningen gav to glas øl pr. medlem – og udgifterne var indenfor rimelighedens grænser. Vi så endda helt nye ansigter – og vi håber at se dem igen.
Amagerbro Ølfest lavede vi over to dage i marts, sammen med Bjarne Fey og Københavns Kommunes Kultur på Amager. Det var et slid, for at sige det mildt. Det virkede ikke som om at der var opbakning i medlemsskaren og ej heller i arrangementskomitéen, bortset fra at vi om hhv. fredag og lørdag fik en rigtigt god hånd af både Birte og Jens. Det blev bestyrelsen der drev værket, godt hjulpet at frivillige medlemmer, Torben, Martin, Allan Severin samt Jan og Hanne. De to sidstnævnte fortjener en særlig tanke, for de har hele året været med til alt. Tak for det! Vi fik tilmed hjælp i baren af Franz, der ikke engang er medlem. Pænt af ham.
Amagerbro Ølfest var en dundrende succes – bare ikke for os. Sjovt var det, men vort udbytte var omkring 1900 kroner – for to dage. Det skyldes selvfølgelig at vi fik taget hul på to fade med fadøl som vi nok ikke havde været nødig at åbne – og at jeg havde lavet en for dårlig prisaftale på øllet. Slet og ret.
Den ny bestyrelse skal selvfølgelig diskutere, om man ønsker at deltage til næste år, men mit forslag er ret øredøvende: vi skal ikke deltage – vi skal arrangere det hele. Vi skal simpelthen overtage Amagerbro Ølfest, og så få hjælp af Københavns Kommunes Kultur. Arbejdsbyrden bliver ikke mindre men nok heller ikke større – men hvorfor ikke sikre os selv en langt større del af driftsmidlerne? Jeg ved, at Bjarne Fey meget gerne vil have det til at gå den vej – og vi skal overveje, om det ikke er en god idé.
Over 450 solgte billetter, jeg vil kalde det en ubetinget succes, for holdene taget i betragtning.
DM i blindsmagning for hold. De blev vist aldrig helt glade for os, nede i Roskilde, hvor vi ankom med tromme og trompet – ja, i virkeligheden en tam-tam og et signalhorn, man lad nu det ligge. Vi gik i hvert tilfælde konferencier Carsten Berthelsen lidt på nerverne - tror vi – indtil vi begyndte at synge, at Berthelsen skulle på Landsholdet. Vi deltog for første gang - og vi fik en flot 3. plads (vi nævner ikke, at det var der også seks andre hold der fik), selvom holdet var svækket af sygdom. Kasseren og formanden (ja sgu!) måtte stille op på holdet, sammen med Bo Fønss. Til gengæld var tredje halvleg rigtigt hyggelig, på værtshus sammen med ølentusiaster fra Næstved og Køge. De kan nu også sangen om ”Den Lille Hund”…
Pubcrawl i Malmø. En lørdag i aprils slutning mødtes vi, seksten glade amagerkanere, hinsidan og fik en hyggelig eftermiddag, aften og nat, med at turnere rundt i Skånes største – og Sveriges 3. største – by. Martin Hansen havde lavet turen for os, og det var i sandhed en velplanlagt tur. Tak til Martin for arrangement og engagement. En tur der sagtens kan gentages…
Uddeling af ølpriser fandt sted på en varm sommerdag i slutningen af maj. Vi cyklede rundt og gav prisen til Fish’n’Beer, Langebro, Kareten, Amager Ølhus og Allé Kroen. Alle blev glade for vort besøg – og vi fik dejligt øl at smage alle steder. 
Her fik vi en skøn artikel med i Amager Bladet, der gav både modtagerne og os selv som forening, en dejlig positiv omtale. Det er her på sin plads at takke Amager Bladet, og Jacob Schneider især, for den positive behandling af vor forening.
Øllets Dag sammen med Langebro, var endnu en kæmpe succes for Lokalafdeing Amager. Over 700 solgte glas, masser af gæster og godt vejr til arrangementet. Vi har selvfølgelig ikke tal på de fremmødte, men mon ikke at vi nærmer os de 1000 mennesker, der har valgt at lægge deres første lørdag i september på Bryggen?
Det er vi stolte over, for Øllets Dag er vel nok vort vigtigste arrangement i året. Vi brugte da også forholdsvist megen tid på det – men gode kontakter, har gjort det hele lettere. Vanen tro, tak til Sandalen, uden dig og dit netværk ville det have været svært at gennemføre.
Seksten udstillere, plus Langebro og os selv, var vi i år. Det meste gik godt, om end der desværre har været en misforståelse set i forhold til Københavns Kommune og den tilladelse vi havde til arrangementet. Vi fejlede og må lægge os ned på ryggen. Vi havde ikke tilladelse til at inddrage parkeringspladsen, som vi fik gjort – og vi havde ikke tilladelse til at stille skelettet til teltene op om fredagen, som vi gjorde. Ansvaret er mit, for det er mig der har tilladelsen – men jeg var ikke til stede fredag aften og vidste ikke, at de gode folk satte teltets rammer op der. Ej heller at man efterlod pladsen afspærret. Ja, der skete en fejl i kommunikationen, os selv imellem.  Det må ikke ske igen. Jeg er lidt bange for, at vi har solgt vor goodwill i den afdeling i kommunen der hedder Byliv – og det er dem der skal give os tilladelsen til næste år. Den kan blive svær at få. Vi er nok nødt til at spille med lidt mindre selvbestemmelse fremover.
Men ellers gik det godt. Jeg tror at de fleste var glade den dag. Jeg så kun en der var sur – og det var på hans kammerater, ikke på os. Til gengæld så jeg hundreder af mennesker der var glade.
Alligevel drypper jeg lidt malurt i bægeret, for jeg syntes at arrangementet er lidt for meget Langebro og alt for lidt Danske Ølentusiaster. Vi skal gøre mere for at vort navn og logo er alle steder, når det drejer sig om Øllets Dag på Amager. Det er vores arrangement – ikke Langebros. Her skal jeg lige indskyde, at det ikke er Langebros skyld. Men se på glasset. Øllets Dag Amager, Langebro – og så vores logo. Vi skal også have vort navn på, for det står der ikke. Kender man ikke vort logo, og ved hvem det tilhører, vil man tro, at det er Langebros.


Fremtiden
Nu skal vi så vælge en ny bestyrelse, hvor en del gamle kendinge takker af. Det har krævet lidt arbejde i kulisserne for at finde nye interesserede, men det er vist lykkedes nogenlunde.
Jeg har selv valgt at stille op som lokalformand – men kun betinget.
Jeg har hele tiden sagt, at jeg vil have en stærk næstformand, for at jeg vil stille op. Jeg er naturligvis åben for demokratiets spilleregler, men for lokalafdelingens bedste, så er det vigtigt, at det bliver en mand/kvinde, der kan og vil deltage i de gøremål en lokalafdeling i Danske Ølentusiaster har.
Der er også en anden ”fare”. Mit hus er til salg og jeg ved endnu ikke hvor jeg flytter hen. Jeg håber at blive på Amager, men skulle det ske, at min fremtidige lejlighed ligger i Valby eller på bagsiden af Månen, så kan jeg naturligvis ikke være lokalformand på Amager. Det gir sig selv.
Der skal derfor være mulighed for at en fremtidig bestyrelse også kan fungere uden mig. Det er jeg nu sikker på nok skal lykkedes, hvis det bliver aktuelt.
Lokalafdeling Amager er en meget stærk og synlig en af slagsen. Vi laver nogle fantastiske udadvendte arrangementer, som jeg tror, at andre lokalafdelinger gerne vil kopiere. Vi er en kendt faktor i Amagers foreningsliv, men jeg tror også at vi skal huske ikke at misbruge os selv. Vi har lige fået en henvendelse fra et storcenter, der ønsker at vi skal lave noget sammen med dem på Black Friday. Den ny bestyrelse skal nøjsomt vurdere hvor vi skal bruge vore kræfter, for vi kommer aldrig til at stille personale til rådighed for at kommercielle virksomheder kan øge salget. Hvis det drejer sig om at øge kendskabet til det gode øl, så er det en anden sag, men vi kan og vil ikke være løftestang for mersalg af slave-øl. Men hvis pågældende storcenter lader os præsentere nogle mikrobryggeriers produkter, så kan det ikke udelukkes, at vi vil deltage i det gode øls tjeneste
Men først og fremmest skal Lokalafdeling Amager være for medlemmer af foreningen. Vi skal være os selv nærmest. Vi skal ikke ud og skabe en masse interesse blandt folk der ikke er interesserede, men vi skal dyrke de mennesker der i forvejen har interessen. Vi skal blot sætte den i system...
Slutteligt vil jeg komme med de klogeste ord jeg kan komme på, nemlig


Højt skum
Uno Friis Gall
Lokalformand
DØE Amager

ØLBANKO 2016