NYHEDSBREV 2018-05

ÅRSMØDE 2018

Dagsorden til årsmødet
Torsdag d. 11. oktober 2018, kl. 19:00
Restaurant Kareten, Hollænderdybet 1, 2300 København
Husk medlemskort


1. Valg af dirigent og af referent


2. Beretning om lokalafdelingen


En lille historie fra formanden, om hvordan året er gået.


3. Aflæggelse af regnskab.


4. Valg af Lokalafdelingsformand

Dorte opstiller, men ser gerne kampvalg. Da Uno Gall gik af som formand, overtog Dorte
Nielsen opgaven som formand.


5. Valg af Afdelingskasserer
Flemming S fortsætter gerne.


6. Valg af Afdelingsnæstformand
Flemming P kører parløb med Dorte.


7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige
bestyrelsesmedlemmer.

Søren N og Arne J ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, som siger pænt tak for ydet
indsats.
Jan N fortsætter gerne.


8. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant


9. Indkomne forslag


10. Eventuelt

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Søren N og Arne J udtræder.


Eventuelt

 

Salg af billetter til årsmøde:

https://billetto.dk/da/e/arsmode-2018-billetter-294845/

Hvis du ikke ønsker at deltage i spisning, er du naturligvis velkommen til at deltage i årsmødet, efter spisning - yderligere oplysning følger.

ØLLETS DAG AMAGER 2018