Referat fra Danske Ølentusiaster Amagers årsmøde 6. oktober 2020

1. Valg af dirigent og af referent

Dirigent – Bitten Riis-Thomsen.

Referent – Peter Salomonsen.


2. Beretning om lokalafdelingen Her fortælles om det forgangne år, med triste og glade oplevelser. Der har været meget fokus på Corona pandemiens udfordringer. Dog også med de skønne oplevelser med ølentusiaster der viser der kreative løsninger trods udfordringer. Hele beretningen kan læses nederst i referatet. Godkendt.


3. Aflæggelse af regnskab Regnskabet blev aflagt af kasserer Flemming Schwartz. Regnskabet viste indtægter fra arrangementer på 28.194 kr. og udgifter til arrangementer på 39.042 kr., samt omkostninger til 2 bestyrelsesmøder og anden administration på 3.448 kr. I alt et underskud på 14.296 kr. Underskuddet på arrangementerne skyldes i høj grad, at de glas vi havde bestilt fra Rastal til Øllets Dag blev leveret for sent og at vi derfor måtte rydde IKEAs hylder for ølglas – tak til Jens Bjørn for stor indsat med det. Dermed fik vi en ekstra omkostning på glas. Desuden var vores nytårskur dyrere end sædvanligt fordi rekordmange medlemmer mødte frem. Når vi skal lave momsregnskab, får vi 2.857 kr. tilbage i for meget betalt moms. Ultimo regnskabsåret havde foreningen likvide midler på bank og i kassen på i alt 38.538 kr., hvoraf 9.184 var reserveret til at betale skyldig moms fra tidligere år. Denne moms er indbetalt efter regnskabsåret udløb. Regnskabet er gennemgået og godkendt af revisor Asger Andersen.

4. Valg af lokalafdelingsformand Anne Dorte Nielsen er genvalgt til lokalafdelingsformand. Ingen modkandidater.

5. Valg af afdelingskasserer Peter Salomonsen er valgt til kasserer, da Flemming Schwartz fratræder. Ingen modkandidater

6. Valg af afdelingsnæstformand Jan Nielsen er valgt til næstformand. Ingen modkandidater

7. Bestyrelsesmedlemmer Inger Christensen, Peter Christensen og Kim Kjellstrup genopstiller til bestyrelsen og er valgt. Flemming Schwarz fratræder bestyrelses arbejdet.

8. Valg af afdelingsrevisor og -suppleant Asger Andersen er valgt til revisor. Revisor suppleant er Arne Jørgensen valgt.

9. Indkomne forslag – Ingen indkomne forslag.

10. Årets bryggeri Dorte foreslår People Like Us, for deres store sociale arbejde og lækre øl: 14 stemmer. Vundet. Amager bryghus er også til valg: 9 Stemmer.

11. Eventuelt

Afdelingen ærede afdøde John Rasmussen fra Refsvindinge bryggeri, ved at drikke en AZ Ale no. 16 og skåle for John. Dette blev ledsaget af små anekdoter fortalt af Jens Bjørn. Landsbestyrelsen har igangsat ølvalg 2020 for at modarbejde det faldende medlemstal.

Formanden har lavet opskriften, og foreningen har ellers ikke tænkt det som en økonomisk vindings projekt.

-Kommentarer: Ølvalgets beskrivelse i bladet står som noget i stedet for Årets øl eller årets ølnyhed, og øllene kan ikke findes nogen steder.

-Svar: Det er ikke tænkt som en erstatning for ølvalgene.

-Spørgsmål: Det er godt at nogen fra bestyrelsen møder op og svarer på spørgsmål. For det første, hvorfor lige Skanderborg Bryghus? Der er meget promovering omkring disse øl. Dernæst, foreningen tjener ikke meget på dette arrangement, men hvor meget tjener Skanderborg Bryghus? For det tredje, hvordan havde man tænkt at dette skulle give nye medlemmer?

-Svar: Projektet er sat i søen af North retail. Det er tiltænkt at udfaldet af øllet ikke skal gøres op i hvor det produceres, men udelukkende produkt forskellen. Vi ser på om det giver medlemmer, og håber på det. Der skulle have været demoer i Salling Group, dette er dog aflyst pga. Corona. Det er dermed gået helt i vasken.

-Spørgsmål: Når man har en etikette hvor der står Danske Ølentusiaster, så producerer man også øl. Denne opfattelse har kunderne og bryggerierne fået. Dernæst mener jeg at der er andre måder at få medlemmer på, gennem reklamer online, gennem facebook/instagram, måske i lokale aviser,

-Svar: Økonomien i foreningen har sejlet bl.a. ved aflysning af ølfestivalen. Udover ølvalget arbejdes der også med andre projekter: Der blev nedsat et kommunikations udvalg i 2019, og bl.a. ansat en formidler, Helene, der kender foreningen gennemgående. Ølfestivalen blev aflyst med underskud på 1 million, der er dog kommet en hjælpepakke der har reddet os. Der vil også blive nedsat et udvalg til at gentænke ølfestival til de næste år. Kontakt evt. Bitten, Karsten eller Landsbestyrelsen.

-Spørgsmål: Hvordan er de faldende medlemstal?

-Svar: vi er gået fra ca. 10.000 til 8.000 medlemmer. Sjovt nok er København regionen gået frem i medlemstal. Måske Ølmærkerne har hjulpet. Hjemmesiden (TYPO3) kommer der til at ske ændringer. Der er et udvalg der er ved at ændre på det. Der er desuden ansat en salgsansvarlig, der skal stå for at sælge og lave produkter til vores medlemmer.

-Spørgsmål: Får medlemmerne kontingent penge retur?

-Svar: Lige nu kigges der på det, for at kanalisere penge tilbage til lokalafdelinger og medlemmer. Paragraf 13 foreninger må ikke tjene penge. Paragraf 14 må gerne tjene penge. Region København får af landsforeningen tildelt et årligt budget på 16.000 kr. til dækning af regionens udgifter, som kan være deltagelse i årsmøder i regionens lokalafdelinger, drift, herunder regionsbestyrelsesmøder samt underskudsdækning i tilfælde af at regionens lokalafdelinger ansøger om dette til afholdelse af arrangementer, som ikke kan tjene sig hjem. Landsbestyrelsen er klar over at lokalafdelingen lægger et stort arbejde, dette skal de have tak for. Arrangementskomiteen er genvalgt. Dorte siger vi skal nyde vores ølsmagning.
-Forslag: Måske årsmøde skulle være i Amager Bladet?

-Svar: Nej, dette arrangement er lukket for DØE medlemmer.


Formanden beretning 19/20
Medlemsstatistik Antal medlemmer lige nu: 305 Antal medlemmer for et år siden: 288 Vækst det seneste år: 5.90% Medlemssammensætningen er lige nu således: Mænd: 81.64% Kvinder: 18.36% Personlige medlemmer: 69.84% Husstandsmedlemmer: 15.08% Klubmedlemmer: 0.00%
Vi stod her og var virkelig klar til at holde DM i blindsmagning og vi i bestyrelsen havde glædet os som små børn til at lavet det, men så lukkede Mette mor Danmark ned 2 dage før vi skulle holde det. Puha så skulle alle planer hives ud af kalenderen og alle arrangementer blev bare aflyst.
Jeg er så glad for, at vi nåede ud med alle ølmærker inden coronaen kom og det meste af Danmark blev lukket ned. Det var i øvrigt en rigtigt god tur, med masser af god øl og glade medlemmer, selvom den ene dag var meget våd, så blev det til to gode dage.
Men når nu alt blev aflyst, og mange måtte blive hjemme og passe på sig selv, så kom ideerne til medlemmerne og diverse ølforhandlere. Det blev et kæmpe hit at lave ølsmagning online og der var rigtig mange af dem. Mange beværtninger tømte IKEA for glas flasker og startede på take-away øl, som var og er en super smart ide og mange steder kan man stadig købe en flaske og tag med hjem og nyde.
Det var med meget stor sorg at vi måtte aflyse øllets dag. Vi havde 10-års jubilæum i Danske Ølentusiaster Amager og vi havde sådan glædet os til at holde en kæmpe fest sammen med alle jer og andre som lige kom et smut forbi. Vi skulle dog ikke gå forbi den dag uden at hilse på hinanden, så vi planlagde et lille arrangement… ”skål til øllet dag” som vi holdte på Hop house, hvor de serverede lidt mad til os. Det var kun for medlemmer og det var rigtig hyggeligt, når vi nu ikke kunne holde øllets dag som normalt. Vi har også været i gang med ”Vi mødes på bryggen”, som er helt på frivillig basis, man kommer og drikker en øl eller 2. Man betaler selv for det man drikker og andre gange vil der være en ølsmagning man så skal tilmelde sig… Da vi har fået lov af Alvin fra Cafe Langebro og Morten fra Amager bryghus at låne det lokale som de har bagerst i Taproom Bryggen.


2020/2021
Jeg har sagt ja til at forsætte et år mere som formand, hvis i har lyst til at have mig… Vi har altså et år foran os der siger spar2: lørdag den 9.januar 2021 holder vi nytårs taffel. Lørdag den 6.februar 2021 holder vi Vinterølsmagning i prismen. Dm i blindsmagning d.17.april 2021. Forslaget om bustur ligger d.12-13.juni 2021. Øllets dag, Vi mødes på bryggen og så skal vi også have nogle ølsmagninger (Hvis Corona stadig driller, så bliver det holdt i den store sal i prismen…hvis det tillader). Husk alt er efter hvordan det ser ud omkring Corona.
I vores lille bestyrelse er det gået rigtig godt. Vi har et meget tæt samarbejde med hinanden, vi er også gode til at dele opgaverne ud til hinanden. Selvom vi har aflyst en masse, så er der kommet mange ideer frem i lyset som vi arbejder på. Fremover kommer bestyrelsen til at se anderledes ud. Vi skal desværre sige farvel til Flemming, som i mange år har været en dygtig kasserer for Amager-afdelingen. Du har været en stor hjælp og forbillede for bestyrelsen, men du har også været en stor hjælp for mig. Vi har haft mange sjove timer. Du vil blive savnet og vi håber du kan lære vores nye kasserer godt op.
Når vi nu snakker om økonomi, så kommer vi også til at snakke om vores egen økonomi. Vi har en god bund, men vi kommer til at bruge godt af den i 2021, da vi vil gøre busturen så billig som muligt. Det bliver med overnatning og besøg ved 3 til 4 bryggerier. Mad må man dog selv betale. Tilbuddet bliver for alle medlemmer.


Bestyrelsen er bekymret for Landbestyrelsen
Bestyrelsen i lokalafdeling Amager, mener ikke at Danske Ølentusiaster som landsorganisation skal gå ind i ølproduktion, og dermed konkurrere imod andre bryggerier. Det er desuden yderst useriøst at de 3 øl automatisk opstilles til et såkaldt ølvalg 2020, uden en form for afstemning, mulighed for andre kandidater eller i samråd med lokalafdelinger og bryggerier. Dette har vi udtrykt overfor landsbestyrelsen, ved at sende en mail til dem. Landsbestyrelsen har så svaret tilbage. Mailen vi sendte og svar fra landsbestyrelsen har jeg her oppe og man er velkommen til at læse dem.
Her til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde, til Bitten for altid at tage sin telefon og svare på de spørgsmål jeg kommer med, og min mand for sin tålmodighed og for at han gider køre mig rund til forskellige ting.
Men jeg vil også gerne have lov til at sig tak fordi i gider at være med til årsmøde og støtte op om det gode øl.


Det var alt fra mig
Højt skum.