Nyhedsbrev 2020-7

Dagsorden til årsmødet
Tirsdag den 6. oktober 2020, kl. 19:00

OBS - Vi har flytte lokaler
Cafe Langebro under Broen
Islands Brygge 1B, 2300 København
Husk medlemskort

1. Valg af dirigent og af referent


2. Beretning om lokalafdelingen

En lille historie fra formanden, om hvordan 2020 er gået.

3. Aflæggelse af regnskab.
Flemming Schwarts har ordet.

4. Valg af lokalafdelingsformand
Dorte Nielsen har sagt ja til at blive et år mere.

5. Valg af afdelingskasserer
Flemming Schwarts går af og siger tak efter mange års tro tjeneste. Peter Salomonsen har sagt han gerne vil prøve kræfter og stiller derfor op til afdelingskasserer.

6. Valg af afdelingsnæstformand
Peter Salomonsen går af som afdelingsnæstformand, Jan Nielsen fra bestyrelsen stiller op som afdelingsnæstformand.

7. Bestyrelsesmedlemmer
Inger Christensen, Peter Christensen og Kim Kjelstrup vil gerne forsætte i bestyrelsen, men vi ser gerne flere som har lyst til at stille op.

8. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant

9. Indkomne forslag
Forslag skal sendes til formanden email: dorte.nielsen1973@remove-this.gmail.com og senest den 3/10 2020

10.  Året bryggeri

11. Eventuelt

Køb din billet her