ÅRSMØDE 2021

Indkaldelse til årsmøde

tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 19.00

på Restaurant Kareten

Så er det atter tid til årsmøde, som bliver afholdt på Restaurant Kareten, Hollænderdybet 1, 2300 København. Der er mulighed for at spise før mødet samt en lille ølsmagning. (selv om man ikke melder sig til mad eller ølsmagning, er man stadig velkommen til at møde op til årsmødet, men det er så uden forplejning).

Pris for ølsmagning 100 kr.

Pris for ølsmagning + mad 250 kr.


Hvis du har forslag til generalforsamlingen, så send en mail til Dorte.nielsen1973@remove-this.gmail.com inden den 7-10 2021. Husk at medbringe gyldig medlemskort/app, eller kan du ikke stemme.

Køb billetter her

Dagsorden

• Velkommen til og lad os skåle mødet i gang
• Valg af dirigent og af referent
• Formandens beretning
• Kasserne Peter Kjærgaard Salomonsen fremlægger regnskab
• Indkomne forslag
• Valg af Lokalafdelingsformand - Anne Dorte Nielsen genopstiller
• Valg af Lokalafdelingsnæstformand- Jan Nielsen fratræder sin post som næstformand. Mikael Tvede Andersen har meld sig på banen som næstformand
• Valg af Afdelingskasserer - Peter Kjærgaard Salomonsen genopstiller
• Bestyrelsesmedlemmer - alle i bestyrelsen genopstiller, men der er altid plads til en til
• Valg af revisor / bilagskontrollant
• Eventuelt
• Tak for i aften

Højt skum

Dorte