Lokalafdeling Birkerøds historie

De indledende øvelser blev startet i oktober 2002, hvor Bjarke Christensen og Leif Kjøller kontaktede formanden for region Nordsjælland for at høre nærmere om, hvordan man starter en lokalafdeling. Der blev også taget kontakt til ejeren af "proppen" i Birkerød, som virkede som et rimeligt valg.

Det første møde med regionen blev afholdt den 4. december 2002 i et lokale på Birkerød bibliotek. Medlemsfortegnelsen over Birkerød og opland tilhørende lokalafdelingen var på 145.

Første medlemsmøde fandt sted tirsdag 21. januar 2003 kl. 20.00, hvor der blev nedsat et aktivitetsudvalg og smagt på et par øl. Kommende møder blev aftalt at skulle finde sted hver den 3. tirsdag i måneden.

Det første møde forløb efter den udsendte dagsorden:

1. Indledning ved Lars Jørgensen, Regionalansvarlig for Danske Ølentusiasters Region Nordsjælland

2. Den lokalansvarlige præsenterer sig, Bjarke Christensen.

3. Start på prøvesmagning, den første skænkning.

4. Medlemmerne præsenterer sig selv.

5. Aktivitetsønsker fra mødedeltagerne.

6. Fortsat prøvesmagning, den anden skænkning.

7. Flere aktive til aktivitetsudvalget, vi skulle gerne være ca. 5!

8. Forsat prøvesmagning, den tredje skænkning.

9. Næste møde: 3 tirsdag i måneden. Næste gang tirsdag den 18 marts kl. 20.00, på "proppen".

Lokalpressen var inviteret i en pressemeddelelse, som blev omtalt i Birkerød Avis og Frederiksborg Amtsavis.

Der var 40 tilmeldt mødet, og den første indmeldelse kom dagen efter kl. 10:02!

Der meldte sig 7 interesserede til aktivitetsudvalget, som mødtes for første gang den 18. februar 2003.