Indhold:

1. Årsmødet afholdt tirsdag den 18. oktober

2. ØJ-dag torsdag den 4. november

3. Belgisk aften tirsdag den 15. november

4. Smagning af vinter- og juleøl torsdag den 15. december

4. Foreløbigt program for første halvår 2006

Ad. 1.

Beretning fra Lokalafdeling Birkerøds Årsmøde afholdt den 18. oktober 2005. Omkring 40 medlemmer var mødt op.

Dagsorden var ifølge vedtægterne med tilføjelse af valg af regionsrepræsentanter.

1. Erik Lohse blev valgt som dirigent. Erik konstaterede, at årsmødet var indkaldt med behørig varsling, da det var annonceret i ØlentusiateN nr. 27.

2. Leif Kjøller aflagde beretning om lokalafdelingens virke det forløbne år. Beretningen kan ses på ale.dk. Beretningen blev godkendt af de fremmødte.

3. Der var ikke nogen der meldte sig som kandidat til formandsposten. Efter dirigentens intensive udspørgen, besluttede årsmødet efter at have konferet med regionsformanden, at årsmødet ville vælge 5 repræsentanter til lokalafdelingens bestyrelse, som så må konstituere sig selv.

4. Valg af næstformand var behandlet under punkt 3.

5. Der blev valgt 5 bestyrelsesmedlemmer:

Bjarne Hansen

Aksel Andersen

Erik Lohse

Lissi Senning-Larsen og

Leif Kjøller

6. Der blev udpeget 2 repræsentanter til regionsrådet:

Birgitte Svenningsen og

Erik Lohse

7. Under eventuelt opfordrede William til aktiv deltagelse i de fynske øldage, da der mangler frivillige.

Bjarke spurgte til interessen for at afholde ØJ-dag i lokalafdelingen torsdag den 3. november. Interessen var stor nok til, at Bjarke ville gå videre med arrangementet.

8. Dirigenten afsluttede mødet med at takke for god ro og orden.

På det første bestyrelsesmøde blev Erik Lohse konstitueret som formand og Leif Kjøller som næstformand.

Ad 2.

Den 4. november lanceres årets julebryg fra de større danske bryggerier, men da disse ofte er kendte, så deltager lokalafdelingen i den forhåbentlig snart traditionelle ØJ-dag - Ølentusiaternes J-dag allerede den 3. november. Formålet er at udbrede kendskabet til alternativer til de sædvanlige danske juleøl, og et antal serveringssteder deltager i dette landet over. Se nærmere på forside af ale.dk.

Vores mødested "proppen" deltager og det bliver muligt at købe bryg fra mere og mindre kendte brygmestre.

Ad 3.

Ølsmagning med spisning, tirsdag 15 november (kommunalvalgaften) på Proppen.

Klokken 19.00 serveres en Flamsk oksegryde med Leffe Bruin. Der købes øl til maden i baren.

Klokken 20.00 smagning af ”Blondiner og Brunetter” fra to forskellige belgiske bryggerier. Ind imellem skal vi smage en tripel fra et tredje bryggeri.

Der er tale om belgiske øl i den bedste klasse og styrke. Erik Lohse vil undervejs fortælle om belgisk øl, og de fem ølfestivaler han har været til i Belgien. Den sjette er lige bestilt!

Priser for medlemmer er kr. 130 for mad og smagning, kr. 75 for smagning alene. For gæster kr. 150 for mad og smagning, kr. 100 for smagning alene.

Tilmelding denne gang til Erik på eriklohse@hotmail.com senest onsdag den 9. november!

Ad 4.

Torsdag den 15. december kl.- 2000 er der smagning af vinter- og juleøl fra ind- og udland.

Bemærk at dette er en torsdag - den tredje tirsdag i december ligger for tæt på julen, og den anden tirsdag i måneden holder lokalafdeling Hillerød møde.

Mere om pris og tilmelding i næste nyhedsbrev.

Ad 5.

Programmet for første halvår 2006 ser - med forbehold for forbedringer - således ud:

17. januar: Lokale bryggerier - der er efterhånden at antal mikrobryggerier i Nordsjællnd, så dem må vi vide mere om!

21. februar: Vintergryde og smagning af øl til vinterkulden.

21. marts: De har det jo! De gode øl fra Carlsbergs udenlandske bryggerier som vi jo møder rundt omkring, men ikke lige kan købe her.

18. april: Sæsonens mad og øl fra nær og fjern.

16. maj: Der kommer flere og flere håndbryggere i Nordsjælland, så mon ikke vi kan få besøg af en eller to?

20. juni: Sommeren står for døren, så inspiration til øllet i varmen må findes.

Masser af højt skum!

Leif Kjøller

Næstformand lokalafdeling Birkerød

20051102