Indhold:

1. Årsmøde tirsdag den 18. oktober kl. 2000

2. Oktoberfest den 7. oktober på "proppen" fra kl. 1800

3. J-dag den 4. november

Ad. 1.

I henhold til vedtægterne i Danske Ølentusiaster, §13 og 12 stk. 2 til 6, afholdes Årsmøde i Lokalafdeling Birkerød, tirsdag d. 18. oktober kl. 20 på ”proppen”, Hovedgaden 27, 3460 Birkerød.

Lokalafdelingen dækker følgende postnumre: 2840 Holte, 2950 Vedbæk, 2960 Rungsted Kyst, 2970 Hørsholm, 2980 Kokkedal, 2990 Nivå, 3450 Allerød, 3460 Birkerød og 3520 Farum.

Der vil være følgende 6 punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om Lokalafdelingen

3. Valg af Lokalafdelingsformand

4. Valg af Lokalafdelingsnæstformand

5. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer

6. Eventuelt

Alle medlemmer af lokalafdelingen kan opstille som formand/næstformand lige indtil afstemningsproceduren påbegyndes, ligesom man kan vælge kun at stille op som medlem af bestyrelsen/aktivitetsudvalget.

Gyldigt medlemskort skal medbringes for at deltage og stemme på årsmødet. Dagsorden iflg. vedtægterne, der kan læses på www.ale.dk. I henhold til Danske Ølentusiasters vedtægter skal medlemmerne i lokalafdelingen varsles mindst 1 måned i forvejen, hvilket er sket i kalenderen i ØLentusiasteN nr. 27.

Hvad laver sådan en bestyrelse så? Vi mødes typisk 2-4 gange om året, hvor vi planlægger programmet for et halvt år ad gangen eller aktiviteterne ifm. et større arrangement. Vi vedligeholder kontakten via telefon og/eller mail. Idéer til aktiviteter får vi fra det omfattende idékatalog, vi efterhånden har fået samlet gennem årene, samt gennem forbindelsen til de øvrige lokalafdelinger. Hvis du er interesseret i at være med til at præge aktiviteterne for vore medlemmer og sørge for, de får en god oplevelse, så overvej om det er noget for dig. Ønsker du nærmere oplysninger om arbejdet er du velkommen til at kontakte undertegnede.

I lighed med sidste år har lokalafdelingen arrangeret fællesspisning. Menuen er som de tidligere år Gule Ærter med egnet tilbehør samt en passende øl. Prisen for denne del af arrangementet er kr. 75.

Tilmelding til spisningen til undertegnede senest søndag den 16. oktober. Der kan ikke medtages gæster denne aften.

Ad 2.

Lokalafdeling Birkerød har herved fornøjelsen, at indbyde til Oktoberfest fredag d. 7. oktober fra kl. 18, på vores mødested ”proppen” – Hovedgaden 27 – 3460 Birkerød.

Denne aften, indtil kl. 20, vil det mod fremvisning af gyldigt medlemskort, være muligt at købe en Oktoberfestbier (Spaten, Paulaner eller Brooklyn), og en portion ægte tyske grillpølser med kartoffelsalat, for kr. 79 (kr. 70 med Brooklyn).

Der vil i dagens anledning blive spillet ægte oktoberfestmusik over musikanlægget.

Vel mødt til en forhåbentlig fornøjelig aften, sammen med en masse glade og feststemte ølentusiaster.

Ad 3.

Den 4. november lanceres årets julebryg, men da disse ofte er kendte, så laver lokalafdelingen et forsøg med at finde alternative varianter. Dine forslag til øl og mad er yderst velkomne. Fra kl. 1800 på "proppen".

Masser af højt skum!

Leif

20051003