Årsmøde den 20. oktober

Årsmødet afholdes på Proppen med spisning klokken 19.00. Der serveres gule ærter med flæsk og kogt medister, Proppens hjemmerørte sennep serveres hertil.

Prisen er for 80 Kr. for medlemmer. Øl til maden købes i baren

Årsmødet starter klokken 20.00.

Hertil har alle medlemmer adgang, med eller uden tilmelding.

Ønsker du at deltage i den efterfølgende smagning er tilmelding nødvendig.

Årsmødet har følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandsberetning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Valg af lokalafdelingsformand.

5. Valg af lokalafdelingsnæstformand.

6. Valg af indtil 3 bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af, eller indstilling af 2 medlemmer af regionsbestyrelsen.

8. Ideer til kommende arrangementer.

9. Eventuelt.

Der skal vælges ny formand, da Erik Lohse ikke ønsker genvalg. Der skal også vælges nye medlemmer til bestyrelsen og regionsbestyrelsen.

Husk at købe lidt øl til at slukke tørsten med under årsmødet. Ellers bliver der et værre renderi under mødet.

Region Nordsjælland afholder Nordsjællands Mesterskabet i hjemmebryggede høstbryg. Prisen for smagningen er 75 Kr. En tyver mere for gæster.

Bindende tilmelding til: Leif.Kjoeller@ale.dk senest torsdag den 15. oktober. Angiv venligst medlemsnummer, og om du/i deltager i både spisning og smagning. Du vil modtage en kvittering for din tilmelding.

Med entusiasme og højt skum!

Leif Kjøller