Formandens rapport for 2011-2012

Velkommen til årsmøde; denne gang i september som opfordret på sidste årsmøde. Flytningen af mødet har desværre ikke øget deltagelsen!

Efter årsmødet i oktober har vi afholdt 7 arrangementer med et varierende antal deltagere.

Til ØJ-Dagen den 3. november havde vi samlet 15 og smagte forskellige jule- og vinterøl.

Vi holdt ikke møde den 3. tirsdag i november pga. afholdt ØJ-Dag, og i december faldt 3. tirsdag så tæt på jul, at vi måtte flytte mødet. Da en juleølsmagning ofte er en krævende sag, så kombinerede vi decembermødet med proppens aftenarrangement lørdag den 10., men desværre kun 11 medlemmer tilstede. Den gode julemad samt gode og interssante øl.

Vi har tidligere været heldige med at få nye bryggerier til at komme forbi vores lokalafdeling, og i januar havde STRONZO deres præmiere hos os. En spændende historie med meget forskelligt og krydret øl. 31 havde meldt sig og fik en oplevelse ud over det sædvanlige. Foruden øl fra repertoiret havde Kristian Strunge taget et af sine utallige eksperimenter med; lidt speciel for mig.

I februar drog vi atter til Allerød for at smage kandidaterne til årets ølvalg. Det var et hårdt program med 10 øl, hvoraf halvdelen var noget stærke. 18 deltog og fik inspiration til afstemningen.

Marts var Per Jørgensen fra Øllaboratoriet forbi og fortælle om sin humledyrkning og det øl, som han bruger humlen til. Vi var 21 og fik også fornøjelsen af et af hans eksperimenter: en kraftigt karboneret øl. Det viste sig senere, at denne øl blev serveret på ØlEntusisaternes generalforsamling. Atter en præmiere for de få.

I april havde vi overrækkelse af Ølmærke til Proppen og forårets friske øl på programmet. Vi var ikke så mange, men hyggeligt nok.

Vi har tidligere været i Holte Havn i maj, men da der skal være 20 deltagere, før slagteren vil levere mad, så måtte vi aflyse.

Lørdag den 9. juni førte Flemming Eriksen 9 af os rundt i det centrale København. Det var en tur gennem historien og med besøg udvalgte steder. Mange timer, men også utroligt spændende. Flemming er en stor foredrager.

I august og september har vi været synlige med aktiviteter ved Birkerødbutikkernes Morgenbord, Øllets Dag hos Kvickly i Allerød med overrækkelse af Regionens Ølpris til lederen af ølafdelingen i Kvickly, Bo Christensen, samt ved Aftenåbent i Allerød. Meget at gøre, men indsatsen værd, da mindst 9 nye medlemmer blev tegnet på dagene.

Der er en udskiftning af medlemmer, men vores medlemstal har været rimelig konstant det seneste år. Godt at se nye ansigter, men trist at nogen forlader os.

Vi har fået kommentarer til vores mødedag, den 3. tirsdag i måneden. Vi har tidligere prøvet at bruge forskellige dage, men uden nogen øget deltagelse fra dem, der har kommenteret.

Som det er gået op for flere, så har jeg fået mere kommercielle interesser i øllets verden, og jeg kan derfor ikke længere bestride et tilldshverv i foreningen. Jeg har været glad for min tid som formand og næstformand. Det har givet mig utrolig mange og gode oplevelser med mange gode øl, som jeg ellers ikke ville have haft mulighed for at smage.

Jeg synes jo, at vi har lavet en lang række gode og interessant arrangementer, men jeg må også sige, at det har skuffet mig, at ikke flere har fundet det interessant nok til at deltage. Man er gået glip af oplevelser, som ikke kan gentages.

Leif Kjøller

September 2012