Årsmøde 2015 indkaldelse og Kultur-tur med indlagte pitstop - Vesterbro

Hejsa

Så går sommeren på hæld, og vi skal til at finde overtøjet og finde de mørke øl frem.

Bestyrelsen håber at alle har haft en god sommer.

I vil som altid modtage en mail når et arrangement er på plads, og herefter vil i kunne tilmelde jer arrangementet.

1. Årsmøde

2. Kultur-tur

3. Kommende datoer for arrangementer

1. Årsmøde

Vi skal ifølge vores vedtægter holde vores årsmøde senest i september måned, så dette går vi i år på Bie´s bryglab i Farum, fredag d. 25. september kl. 19.00 hvor vi først får lidt at spisepris pr. person 110.kr. og kl. 20.00 starter selve Årsmødet, der kan købes øl fra hanerne til 20 kr. for 1/2L.

1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Bestyrelsens beretning

4.

Status økonomi

5.

Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår, at lokalafdelingen overgår til § 14 lokalafdeling *

6.

Valg af lokalafdelingsformand

Formanden Henriette Griebel ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår René Haynes

7.

Valg af lokalafdelingsnæstformand

Hvis René Haynes bliver valgt som formand, foreslår bestyrelsen Flemming Eriksen som ny næstformand

8.

Valg af økonomiansvarlig

Hvis René Haynes bliver valgt som formand, forslår bestyrelsen Michael Gribel som ny økonomiansvarlig

9.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

Henriette Griebel, Leif Kjøller og Bjarke Christensen er villig til valg

10.

Valg af revisor

11.

Valg af revisorsuppleant

12.

Eventuelt

        

* § 14 Lokalafdelinger med selvstændig økonomi

Stk. 1 – En lokalafdeling kan vælge at have en selvstændig økonomi. Beslutningen træffes på et ordinært årsmøde jf. stk. 5 inden punkter om valg eller ved et ekstraordinært årsmøde jf. stk. 9. Økonomien kan ikke finansieres ved et lokalt kontingent. Lokalafdelingens selvstændige økonomi kan komme fra tilskud fra region, landsforening eller indtægter fra egne arrangementer m.v.

Stk. 2 – Selvstændig økonomi for en lokalafdeling giver mulighed for, at lokalafdelingen opretter et selvstændigt CVR-nummer og bankkonto. Denne vedtægts § 13 og 14 tjener som lokalafdelingens vedtægt og grundlag for oprettelsen.

Stk. 3 - En lokalafdeling med selvstændig økonomi kan træffe beslutning om at være hjemmehørende i en kommune, der dækker et af de postnumre, der er fastlagt jf. § 13, stk. 2.

Stk. 4 – Danske Ølentusiaster som landsorganisation hæfter ikke for økonomiske beslutninger i en lokalafdeling med selvstændig økonomi og dækker ikke et eventuelt underskud i lokalafdelingens funktionstid eller ved dennes opløsning.
Lokalafdelingen hæfter kun for sine forpligtelser med den af lokalafdelingen hørende bank- og kassebeholdning.
Formuen i lokalafdelinger med selvstændig økonomi indgår ikke i egenkapitalen for Danske Ølentusiaster, og driftsresultater for lokalafdelingerne indgår ikke i Danske Ølentusiasters driftsregnskab.

 

 

På det førstkommende bestyrelsesmøde efter årsmødet, konstituerer bestyrelsen sig med bl. a. 2 repræsentanter til regionsbestyrelsen.

Dette arrangement er endnu ikke helt på plads, da vi mangler en pris på maden, der sendes ud så snart det er på plads.

2. Kultur-tur på Vesterbro lørdag d. 19. september

<font size="4">Kultur-tur med indlagte pitstop - Vesterbro</font>

Vi starter fra Vesterport Station (oppe foran stationsbygningen) kl. 12.30.

Der er togbus til Gentofte, den afgår fra Birkerød St. kl. 11.17 med ankomst til Vesterport kl. 12.23.

Alternativt kan man tage Bus 500S til Farum Bytorv, gå til Farum Station og tage et B-tog, så ankommer man kl. 12.27.

Vesterbroturen er på 3,5 km, og der er indlagt 7 pitstop under vejs. Turen slutter på Hovedbanegården ca. kl. 18.30.

Turen koster 80 kr, det svarer til prisen på den sandwich vi får under vejs. Alle drikkevarer er for egen regning.

Mellem pitstoppene hører I om vandforsyningen i gamle dage, forsvarsværker, at skyde papegøjen, genbrugsarkitektur, kødbyer og meget mer’.

tilmelding på www.mixer.nemtilmeld.dk

 

På gensyn på stenbroen,

Flemming

 

3. Kommende arrangementer

5. september står Lokalafdeling Birkerød på Torvedagen i Birkerød Hovedgaden på Irmatorvet fra kl. 10-14 her vil vi udskænke smagsprøver på lidt forskelligt øl, så kom glad. 

19. september skal vi igen på en af de populære byvandringer med Flemming Eriksen, se mere på www.mixer.nemtilmeld.dk

25. september Årsmøde på Bies Bryglab

oktober måned er der ingen møder

5. november ØJ-Dag hvor vi fejre special øllet (julebryg)

4. december Julefrokost

Du kan som altid se mere om diverse arrangementer når disse er planlagt på www.mixer.nemtilmeld.dk

Højt skum

Michael Griebel