KKNMB - Lokalafdelingens rejseudvalg

KKNMB blev oprettet i 2006 ved kyndelmissetide i forbindelse med en tur til 3 mikrobryggerier i Schleswig-Holstein. Forkortelsen stod dengang for Komitéen til Kvalitetskontrol af Nordtyske MikroBryggerier.

Senere er komitéen nedlagt og erstattet af KKNMB der står for Komitéen til Kvalitetskontrol af Nordeuropæiske MikroBryggerier da der var et ønske i komitéen og dennes "kundekreds" om at udvide aktionsområdet til f.eks. også at indkludere "det indre marked".

Der har været en del tvivl om hvor grænsen for KKNMB's virke går, specielt i sydlig retning, og efter at debatten havde floreret en tid med mere eller mindre underlødige bud, skar komitéens oldermand igennem, og jeg citerer:

Til alle venner af KKNMB.
Da der synes at være nogen tvivl om udstrækningen af KKNMB´s drikningsområde (ikke dækningsområde! og slet ikke bedækningsområde!), skal jeg kort præcisere, at KKNMB betyder Komitéen til Kvalitetskontrol af Nordeuropæiske MikroBryggerier.  Nordeuropa strækker sig fra Barentshavet i nord til Middelhavet i syd.
Det betyder således at Svalbard, Gibraltar, Balearene, Korsika, Sardinien, Sicilien, Malta, Kreta og Rhodos ikke ligger indenfor området. Fanø, Rømø, Færøerne og de britiske øer inklusive Eire derimod, er en del af området.
Malta ligger dog i forhandlinger om at indgå i området og selv om deres geografiske placering taler imod, så taler deres glimrende produktion af overgærede ales for.
Skulle der fremkomme yderligere tvivlstilfælde vil problemet blive løst i pausen på den første pubquiz på Dronning Louise efter problemets opståen.
Om lufthavnsmikrobryggerier udgør et sådant problem kan jeg i øjeblikket ikke overskue.

StatCount - Traffic counter

KKNMB er ikke mere

... eller i det mindste er de ikke så aktive som de har været.

Vi anbefaler i stedet at tage et kig på interessegruppen BeerTravel der har deres egen hjemmeside.

Klik her: BeerTravel.ale.dk