Referat af årsmøde 2008

Referat af årsmøde i Danske Ølentusiaster Faaborg  Lokalafdeling.

Torsdag d. 25. september 2008. kl. 19:00

På Restaurant "Dalkilden" Dalkildegaards Alle 1,5600 Faaborg.

Dagsorden efter vedtægterne (næsten):

1.    Valg af dirigent
2.    Formandens beretning.
3.    Valg af formand
4.    Valg af næstformand
5.    Valg af bestyrelse.
6.    Kommende arrangementer.
7.    Evt.

1. Jens Ørum blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at årsmødet var korrekt varslet efter foreningens vedtægter. Tilstede var 11 medlemmer samt Regionsformand Michael Gorm.

2. Formanden berettede om årets aktiviteter. Juleølsmagningen på Korinth Kro var en stor succes, med 52 deltagere. Et infomøde i Haarby havde også kastet et par nye medlemer af sig. En håndbryggerdag på Korinth Kro, arrangeret med megen ildhu - og stor dygtighed  - af vor egen HåndBrygmeister Jan Fritze, havde også stor deltagelse. Og selvfølgelig blev den fulgt op af en smagning på brygget. Med tilhørende superlækker påskemenu, blev vi som vanligt forkælede af Barbera og Brian Westphal på Korinth Kro. Vi havde -  sammen med Midtfyns Bryghus - også deltaget i Korinth Kulturdage i juli. Formanden mente at der måske nok havde været plads til et par arrangementer mere, men at man overordnet var tilfreds med niveauet. Medlemstallet har da også udviklet sig positivt; på samme tid sidste år havde vi 44 medlemmer i lokalafdelingen. Nu er vi oppe på 52.
Beretningen blev vedtaget.

3. Søren Nielsen blev genvalgt som formand.

4. Mikkel Eggertsen blev genvalgt som næstformand.

5. Erik Christiansen og Jan Fritze blev genvalgt som menige bestyrelsesmedlemmer. Som noget nyt dannedes et aktivitetsudvalg bestående af Eddie Szweda og Søren Caspersen. Jens Ørum fortsætter som LokalWebRedacteur.

6. Bestyrelsen informerede om kommende arrangementer; d.27. november er der juleøl smagning, i 2009 uge 5, 13, 22 og 44 er der planlagt arrangementer som der endnu ikke er sat tema på. Ret til ændringer forbeholdes! Der fremkom under punktet en del forslag til bestyrelsen om mulige aktiviteter, og måder at hverve nye medlemmer på.

7. Regionsformand Michael Gorm sendte hilsner fra Landsnæstformand Flemming Madsen, der desværre ikke kunne være tilstede grundet bortrejse. Endvidere havde han hilsen med fra regionsnæstformand Thomas Forsmark der desværre heller ikke havde mulighed  for tilstedeværelse i aften. Michael oplyste at han ikke genopstiller som regionsformand.

Herefter var der almen socialt samvær og ikke mindst smagning af nogle spændende øl.

Referat:    Jens Ørum