Referat af årsmøde 2009

Danske Ølentusiaster Faaborg Lokalafdeling.

Referat af årsmøde 2009 d. 8. oktober 2009

Mødet afholdtes på reataurant Dalkilden, Dalkildegaards Allé 1, 5600 Faaborg.

Tilstede var 9 medlemmer, heraf var 2 fra regionsbestyrelsen, samt 3 medlemmer af lokalbestyrelsen.
Hele 4 menige medlemmer ud af omkring 50, havde altså fundet vej til årsmødet.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Valg af Lokalformand
4. Valg af Lokalnæstformand.
5. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer.
6. Forsamlingens forslag til aktiviteter i lokalafdelingen, indtil næste årsmøde.
7. Eventuelt.

1. Jens Ørum blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at mødet var indkaldt efter foreningens vedtægter.

2.  Formanden kunne fortælle at medlemstallet lå nogenlunde stabilt på omkring 50. Medlemmerne efterspurgte på sidste årsmøde bryggeribesøg, arrangementer afholdt i Faaborg, samt smagning af Belgisk øl. Formanden arrangerede således et medlemsmøde hos Frk. Jensen i Mellemgade i Faaborg, og Bestyrelsesmedlem Erik Christiansen arrangerede besøg på Rise Bryghus på Ærø. Der var en (1) tilmeldt. Begge arr. måtte - naturligvis - aflyses grundet manglende tilslutning. Det satte bestyrelsen i en tilstand af nogen skuffelse og forundring. Fynske Fristelser i Faaborg, arrangeret af den lokale håndboldklub, havde mange besøgende. Vores placering var dog noget kikset, men vi fik da delt nogle blade og materiale ud. Den Belgiske ølsmagning var heldigvis en succes, med 22 deltagere. Den 4'de aktivitet er planlagt til afholdelse i uge 44. Det imødeses med en vis spænding om der er interesse. Afslutningsvis bemærkede formanden at eftersom vi ikke - på vanlig vis - har kunnet suplere vores "cigarkasse" er den "slidt op" Helt i foreningens ånd, er disse midler anvendt til
indkøb af øl til tidligere arrangementer. Der resterer 57,-

I bemærkningerne til beretningen var der foreslag om, at man eventuelt inviterede andre afdelinger med. Det ville give et større "kundeunderlag" Ligeledes skulle man måske lave mindre ambitiøse aktiviteter, månedlige medlemsmøder f.eks. Et medlem forslog såkaldte "wet-tests" Altså man rundkaster et arrangement som faktisk ikke er lavet, med det ædle mål
at undersøge om der er interesse for det.

3. Indledningsvis var der ingen kandidater, men efter en længere debat om de kedelige konsekvenser af dette, meldte Peter Laursen sig på banen. Behøver vi nævne at Peter blev valgt med aklamation.

4. Erik Christiansen blev valgt som Lokalnæstformand.

5. Bestyrelsesmedlemmer blev: Søren Nielsen, Sune Andersen samt Mikkel Eggertsen.

6. Der kom adskillige gode forslag; "Golf og øl" "gæt en procent" øl-quiz, "ZOO øl-løb" Elefant-øl ved elefant-huset, Bjørnebryg ved isbjørnene o.s.v. "Retro-smagning" (også kaldet Gæt En Gammel Juleøl) Foredrag af Carsten Michelsen (se www.aquavitaesydfyn.dk), picnic i Svaninge Bakker. Den nye bestyrelse tog disse forslag ad notam.

7. Der var ingen der ønskede ordet.

Dirigenten afsluttede hermed mødet, og takkede for godt øl, og god ro og orden.

Referat: Jens Ørum