Referat af årsmøde 2010

Danske Ølentusiaster

Årsmøde 2010 d. 4. november 2010, afholdt privat hos lokalformanden.

Referat: Jens Ørum

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om Lokalafdelingen
3. Valg af Lokalafdelingsformand
4. Valg af Lokalafdelingsnæstformand
5. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer
6. Visioner for 2011
7. Eventuelt

1. Jens Ørum blev valgt som dirigent. JØ takkede for valget og konstaterede at forsamlingen var korrekt indvarslet, og beslutningsdygtig. Regionsledelsen havde accepteret at årsmødet blev afholdt for sent i følge vedtægterne.
2. Lokalformanden kunne berette om et år med store udfordringer. Et år hvor vi nok har skudt over målet med nogle arrangementer, hvoraf alt for mange blev aflyst. Til gengæld var dem der rent faktisk blev afviklet, rigtig hyggelige. Lokalformanden var stadig optimist, vi skal bare tilrettelægge arrangementerne så de kan afvikles uanset deltagerantal.
Beretningen vedtaget.

3. Peter Laursen blev genvalgt med stående aklammation.
4. Erik Christiansen blev genvalgt med stående aklammation.
5. Søren Nielsen og Sune Andersen blev genvalgt med stående aklammation.
6. Lidt stikord fra debatten: Gundestrup Mejeri & Bryghus, er Tre Kroner i Faaborg et sted med potetiale?, Foredrag med Steffen fra Indslev, eget fast lokale i Faaborg? ølbrygning på Dalkilden? "kvinde kend din øl" fredagsbar på UNI, gør mere ud af Øllets dag og Fynske Fristelser, samarbejde med Brugsen - købmanden i Horne - Skerningegaard.
7. Regionsformand Else Lindhard kunne berette om visionsudvalg, mere synliggørelse af foreningen, Øllets Dag, Ønsker om en fornyet hjemmeside, Regionsprisen uddelt til Refsvindinge i "utide" Støtte til lokale hvervekampagner, Regionsmøde i Ålborg, planer om regionstur til Bamberg i Tyskland.
Jørgen Bjerrum kunne fortælle om "Tour De Bierre 2010" Det har vist ikke været kedeligt!

Dirigenten takkede for god ro og orden, og ikke mindst godt øl til!