Årsmødet blev traditionen tro afholdt i Bents værksted

Traditionen tro blev Årsmødet 2009 afholdt i lokaler ved siden af Bents værksted. Som det kan ses på det første billede, var Bent som altid i gang med at restaurere en motorcykel. I øvrigt blev der som altid serveret gule ærter med obligatorisk øl + snaps.
Ved den efterfølgende evaluering af mødet, blev det drøftet om vi måske som forsøg næste gang skulle gennemføre den obligatoriske del af dagsordenen før de gule ærter pga. af snapsenes indflydelse på den almindelige ro og (u-)orden....