2020 Ekstraordinær - Danske Ølentusiaster

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes §5 stk. 6A indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Danske Ølentusiaster. Landsbestyrelsen har behov for at få bekræftet sit mandat, og da flere medlemmer af bestyrelsen har valgt at trække sig, skal der samtidigt vælges mindst tre nye medlemmer.


Søndag d. 22. november 2020 kl. 12 – 15
På Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense SForslag til punkter, som ønskes behandlet under dagsordenen skal fremsendes til Landsformanden senest d. 1. november 2020 på kr@remove-this.ale.dk.

Ønsker du at stille op som enten landsformand, økonomiansvarlig eller landsbestyrelsesmedlem bedes du sende en mail til sekretariat@remove-this.ale.dk med en tekst om dig selv og et billede. Så vil det efterfølgende blive lagt på ale.dk. Vi gør dog opmærksom på, at man også kan stille op på dagen.

Praktisk
Da dette er en ekstraordinær generalforsamling, vil der ikke være ølsmagning, socialt arrangement mv. Der vil dog være en enkel forplejning ved ankomst.

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret. Vi håber, at I vil give tilsagn om deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling, så vi kan sikre hensigtsmæssige forhold.

Vi vil desuden op til den ekstraordinære generalforsamling komme med en række retningslinjer for mødet, som I bedes følge. Men allerede nu vil vi som landsorganisation stærkt fraråde fælleskørsel i form af busser, da det kan indebære unødvendige risici.

I vil løbende kunne holde jer orienteret om den ekstraordinære generalforsamling på denne hjemmeside, hvor du også finder referater fra landsbestyrelsens møder.


Med venlig hilsen
Danske Ølentusiaster

Dagsorden

1. Formalia
a. Valg af dirigent
b. Godkendelse af forretningsorden
c. Valg af referent
d. Valg af stemmetællere
e. Øvrige formalia
2. Landsbestyrelsens beretning
3. Regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af Landsbestyrelse
a. Valg af Landsformand
b. Valg af Økonomiansvarlig
c. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant
8. Eventuelt

Retningslinjer ved ekstraordinær generalforsamling

Danske Ølentusiasters medlemmer og ansatte, bør ikke møde op til den ekstraordinære generalforsamling, hvis de har symptomer på COVID-19.

Der er plads til 200 siddende personer i Idrætshallen på Dalum Landbrugskole. Der vil være skiltet med dette ved indgangene til hallen. Ved ankomst bæres mundbind.
Efter registrering af deltagelse tager man et smageglas, en sandwich, en flaske vand og en sodavand eller øl.
Derefter skal man finde sig en plads med det samme og ikke gå rundt i lokalet. Hvis man skal bevæge sig rundt i lokalet SKAL mundbind bæres.

Mundbindet må kun tages af, når du sidder ned eller når du taler på talerstolen.

Sundhedsstyrelsens fem generelle råd for at forebygge smittespredning:

  • Vask hænder tit, eller brug håndsprit.
  • Host eller nys i ærmet.
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
  • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
  • Hold afstand og bed andre tage hensyn

Kandidatliste

Klaus Rehkopff

50 år, Odense

Opstiller som Landsformand

Niels Torm

53 år, Køge

Opstiller som Økonomiansvarlig

Jannik Toft Andersen

38 år, Aarhus

Steen Christiansen

63 år, Rødovre

Martin Nygaard Diedrichsen

41 år, Farum

Allan Jensen

Silkeborg

Jon Christian Vejbæk

40 år, Rønne

Preben Bensen

Hvidovre

Opstiller som kritisk revisor

Flemming Madsen

Odense

Opstiller som revisor-suppleant