Kolofon

Hjemmeside for foreningen Danske Ølentusiaster,

  • som er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation,
  • hvis formål er at sikre forbrugerne et bredt, varieret og mangfoldigt udbud af såvel øl som øltyper,
  • hvilket bl.a. søges fremmet ved at organisere alle ølinteresserede enkeltpersoner og ølklubber, samt samlere af bryggerirelaterede effekter i Danmark.

Danske Ølentusiasters sekretariat

Danske Ølentusiaster, sekretariatet, v/ Rie Sørensen
Kirkeskovvej 1
4660 Store Heddinge

Tlf.: 45 82 34 00 - mandag-fredag 9-12
Mail: sekretariat(at)remove-this.ale.dk

Tryk her for at se den nuværende landsbestyrelse

Ansvarshavende redaktør for ale.dk

Jean Tonnesen

Tlf. 3074 3330
Mail: jean.tonnesen(at)remove-this.ale.dk

Hjemmesiden opdateres løbende.

Henvendelser vedrørende hjemmesiden bedes, så vidt muligt, rettet til de aktuelle redaktører (kontaktoplysninger kan findes på af de aktuelle sider). Generelle henvendelser omkring hjemmesiden bedes rettet til webmaster.

Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og lignende, som tilsendes reaktionen uopfordret.

Eftertryk kun tilladt efter aftale med redaktionen og med tydelig kildeangivelse.

...se Kontakt