Kolofon - Danske Ølentusiaster
Kolofon

Hjemmeside for foreningen Danske Ølentusiaster,

  • som er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation,
  • hvis formål er at sikre forbrugerne et bredt, varieret og mangfoldigt udbud af såvel øl som øltyper,
  • hvilket bl.a. søges fremmet ved at organisere alle ølinteresserede enkeltpersoner og ølklubber, samt samlere af bryggerirelaterede effekter i Danmark.

Danske Ølentusiasters sekretariat

Danske Ølentusiaster
Brogade 7A 1TV.
4600 Køge

Tlf.: 45 82 34 00 - mandag-fredag 9-12
Mail: sekretariat@remove-this.ale.dk

Ansvarshavende redaktør for ale.dk

Helene Withington

Tlf. 2289 3400
Mail: hw@remove-this.ale.dk

Hjemmesiden opdateres løbende.

Henvendelser vedrørende hjemmesiden bedes, så vidt muligt, rettes til de aktuelle redaktører (kontaktoplysninger kan findes på af de aktuelle sider). Generelle henvendelser omkring hjemmesiden bedes rettes til webmaster.

Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter og lignende, som tilsendes reaktionen uopfordret.

Eftertryk kun tilladt efter aftale med redaktionen og med tydelig kildeangivelse.

...se Kontakt