§13/14-udvalg - Danske Ølentusiaster

§ 13/14-udvalg

Landsbestyrelsens mål med udvalget

Dette nye udvalg skal udforme et forslag til ændring af vedtægterne for Danske Ølentusiaster (DØE), som skal fremlægges til afstemning under foreningens generalforsamling senest i 2022. Vedtægtsændringerne skal primært sikre, at alle lokalafdelinger (LKA) får ”selvstændig økonomi” som beskrevet i § 14 i de nuværende vedtægter. P.t. er antal LKA med selvstændig økonomi 22.

Udvalget må gerne udforme forslag til andre, mindre vedtægtsændringer. Udvalget skal også udforme et forslag til hvordan tildeling af kroner fra DØE til hver LKA skal ske.

Et formål med vedtægtsændringerne er at medvirke til, at alle LKA får mulighed for at få en foreningsbankkonto til sikring af LKAs økonomi, fremfor som nu, hvor nogle bruger en privatkonto tilhørende fx lokalformanden. Først når alle LKA har en foreningsbankkonto vil et længe næret ønske fra mange LKA kunne opfyldes, nemlig at få tilført en andel af DØE's kontingentkroner til LKA til brug lokalt til hvervning af nye medlemmer og fastholdelse af eksisterende medlemmer. Tilførsel af kroner fra DØE til LKA forudsætter, at hver LKA løbende fører regnskab i et regnskabssystem valgt af DØE (p.t. Webregnskab), og at hver LKA udformer et årsregnskab, tilgængeligt for DØE's bogholder og økonomiansvarlige.

Et andet mål er at hjælpe LKA med at være efterrettelige i forhold til evt. opgørelse og afregning af moms og skat.

Landsbestyrelsens rammer for udvalgets arbejde

Udvalget består af højst syv personer, heraf et medlem af LB som udvalgets tovholder samt foreningens juridiske konsulent Jesper Farbøl. Øvrige medlemmer rekrutteres eller udpeges af udvalget i samarbejde med regioner og lokalafdelinger.

Udvalget mødes virtuelt og evt. pr. telefon. Om nødvendigt kan udvalget mødes to gange årligt, og sker det skal møder holdes så økonomisk forsvarligt som muligt.

Medlemmer

  • Allan Jensen (LB)
  • Jesper Farbøl (juridisk konsulent)
  • Jon Christian Vejbæk (LB)
  • Steen Christiansen (LB og tovholder)
  • ?

Log ind for at læse mere

Tovholder for udvalg


Steen Christiansen
24442319
Steen.Christiansen@remove-this.ale.dk