Gode Ølsteder & Dansk Ølmærke - Danske Ølentusiaster

Gode Ølsteder (herunder Dansk Ølmærke) udvalg

Landsbestyrelsens mål med udvalget

Er at tilsikre godeølsteder.dk er opdateret, relevant og troværdig. Herudover skal udvalget tilsikre, at Dansk Ølmærke kan blive uddelt til gode ølsteder i Danmark hvert andet år (i lige år).

Udvalget skal sørge for, at lokalafdelingernes webredaktører holder www.godeoelsteder.dk opdateret med relevante oplysninger om gode udskænknings- og indkøbssteder samt bryggerier, webshops og rabataftaler.
De relevante oplysninger bør indeholde mailadresse, web-adresse, telefonnummer og postadresse.

Har lokalafdelingernes webredaktører brug for hjælp, har foreningen en ”superbruger”, i hver region, som de kan henvende sig til.

Udvalget skal også sikre, at arbejdet med uddelingen af Dansk Ølmærke fremadrettet lettes ved hjælp af godeølsteder.dk

Endelig skal udvalget, senest inden årets udgang (2021), få lavet nyt diplom som skal kunne bruges til uddelingen

Det nuværende udvalg har valgt at arbejde med disse opgaver

 • At samle udvalget i begyndelsen af september for at koordinere arbejdet frem til uddeling af Dansk Ølmærke. Dette møde bør om muligt holdes fysisk.
 • At udsende indberetningsskemaer til alle lokalafdelinger inden udgangen af september.
 • Indsamle og bedømme de indsendte skemaer.
 • Kommunikere med de lokalafdelinger hvor der kan være tvivl om indstillingerne.
 • Lave skemaer over de steder som får Dansk Ølmærke 2022/23
 • Indsende dem til landsbestyrelsen til orientering.
 • Sikre at der er lavet et diplom. Sikre at der bliver lavet en PDF fil som kan sendes til lokalafdelingerne.
 • Sende den færdige liste til redaktøren af ØLentusiasteN, i begyndelsen af januar, så de kan blive trykt og sat i rammer, så de er klar til uddeling i forbindelse med Stormødet første lørdag i februar.
 • Informere lokalafdelinger midt i januar om, at diplomer er færdige og kan afhentes i forbindelse med Stormødet. Samtidig hermed informere lokalafdelinger om hvornår og hvordan de skal uddeles, om muligt, inden udgangen af februar.
  Lokalafdelingerne skal informere modtagere af ølmærkestederne inden udgangen af februar.
 • Informere lokalafdelingerne om hvordan de får hjælp til pressemeddelelser.
 • At den endelige liste med Dansk Ølmærke bliver offentliggjort 1. marts på ale.dk.
  Listen offentliggøres i det først komne nummer af ØLentusiasteN
 • At der samme dag, er en opdateret oversigt på www.godeoelsteder.dk.
  Disse skal også være tilgængelig på de lokale siders oplysningen.
 • At sikre, at der inden for overkommelig fremtid vil være en fuldstændig liste over danske bryggerier på Godeølsteder.dk
 • Samle alle indgåede rabataftaler og holde overblik over disse. Herunder evt. få indgået nye aftaler, såfremt den oprindelige ikke længere findes.
 • Uddele klistermærker med rabataftale til de steder der har indgået en sådan.

Medlemmer

 • Bjarke Jul Christensen, Birkerød (tovholder)
 • Jakob Sørensen, Esbjerg
 • Kasper Mundt-Nielsen (repræsentant for bestyrelsen)
 • Bitten Riis Thomsen, Farum

Kontakt udvalg

dom@remove-this.ale.dk

Log ind og læs mere