Gode Ølsteder & Dansk Ølmærke - Danske Ølentusiaster

Gode Ølsteder (herunder Dansk Ølmærke) udvalg

Landsbestyrelsens mål med udvalget

Er at uddele Dansk Ølmærke til gode ølsteder i Danmark hvert andet år (i lige år).
At sørge for, at www.godeoelsteder.dk. hele tiden er opdateret med relevante oplysninger om gode udskænknings- og indkøbssteder.
Til hjælp herfor skal der udpeges en ansvarlig Webredaktør. Denne skal arbejde tæt sammen med Webredaktørerne i lokalafdelingerne, som i det daglige skal sørge for at www.godeoelsteder.dk hele tiden er opdateret.
Formålet med dette er lette arbejdet med uddeling af Dansk Ølmærke fremadrettet.

Senest inden årets udgang (2019) få lavet nyt diplom som skal kunne bruges til uddelingen.

Senest inden årets udgang (2019) skal de 2 udvalg omkring Dansk Ølmærke og Godeølsteder samles i et udvalg (Godeølsteder).

Det nuværende udvalg har valgt at arbejde med disse opgaver

•    At samle udvalget i begyndelsen af september for at koordinere arbejdet frem til uddeling af Dansk Ølmærke.
•    At udsende indberetningsskemaer til alle lokalafdelinger i begyndelsen af september.
•    Indsamle og bedømme de indsendte skemaer.
•    Kommunikere med de lokalafdelinger hvor der kan være tvivl om indstillingerne.
•    Lave skemaer over de steder som får Dansk Ølmærke 2020/21
•    Indsende dem til landsbestyrelsen til orientering.
•    Sikre at der er lavet et nyt diplom.
•    Sende den færdige liste til sekretariatet i begyndelsen af januar så de kan blive trykt og sat i rammer, så de er klar til uddeling i forbindelse med Stormødet.
•    Informere lokalafdelinger midt i januar om, at diplomer er færdige og kan afhentes i forbindelse med Stormødet. Samtidig hermed informere lokalafdelinger om hvornår og hvordan de skal uddeles, om muligt, inden udgangen af februar.
•    Informere lokalafdelingerne om hvordan de får hjælp til pressemeddelelser.
•    At den endelige liste med Dansk Ølmærke bliver offentliggjort 1. marts på ale.dk.
•    At der samme dag, er et opdateret oversigt på www.godeoelsteder.dk.

Medlemmer

  • Bjarke Jul Christensen, Birkerød (tovholder)
  • Jakob Sørensen, Esbjerg
  • Jannik Toft Andersen, Aarhus (repræsentant for bestyrelsen)
  • Bitten Riis Thomsen, Farum

Kontakt udvalg

dom@remove-this.ale.dk

Log ind og læs mere