Hjælp og udvikling og superbrugere - Danske Ølentusiaster

Hjælpe- og Udviklingsudvalg for Lokalafdelinger

Landsbestyrelsens mål med udvalget

Målet er at skabe ét sted, hvor lokalafdelingerne kan henvende sig for at hente hjælp.

Hensigten er at samle en flok af erfarne ølentusiaster med kompetencer indenfor forskellige områder, som vil finde det spændende at gå ind i en mere konkret løsning af problemer i de enkelte lokalafdelinger.

Det nuværende udvalg har valgt at arbejde med disse opgaver

Alle spørgsmål kan stilles ét sted

Det kan være alt fra f.eks. et problem i Typo, hvordan søger jeg en pladstilladelse, må jeg gøre sådan, hvor finder jeg info om osv.

Og udvalget kan enten selv besvare spørgsmålet eller formidle kontakt til nogle, som kan.

Konkret hjælp til en lokalafdeling.
En lokalafdeling, som har tabt pusten lidt, kan henvende sig om bede udvalget om at kigge mere konkret på, hvad der kan foreslås til netop denne afdeling.
Det kan være f.eks. være, at man i lige dén lokalafdeling skal gøre mere ud af invitationerne, opsøge nogle nye samarbejdspartnere, have hjælp til pressekontakt eller noget helt andet.

Samlet oplæg.
Udvalget laver i første omgang et samlet oplæg til Regionsrådsmødet i februar 2018 ud fra de erfaringer, som man har gjort.
Der er måske nogle problemer, som går igen i flere afdelinger, og som der gøres nogle tiltag for at løse under ét?
Der er måske dukket nogle gode idéer (inspiration) op til, hvad der kan gøres for at fremme arbejdet i lokalafdelingerne generelt?

Medlemmer

  • Kim Normann, Halsnæs (tovholder)
  • Flemming Starcke-Jensen, Hjørring
  • Helle Larsen, Roskilde
  • Robert Markussen, Fredericia
  • Jon Christian Vejbæk (repræsentant for landsbestyrelsen)

Kontakt udvalg

hul@remove-this.ale.dk

Log ind og læs mere