Hjemmeside - Danske Ølentusiaster

Hjemmeside-udvalg

Landsbestyrelsens mål med udvalget

Landsbestyrelsens mål med udvalgetMålet er at afsøge mulighederne for et nyt/opdateret Content Management System (CMS) til ale.dk.

Det skal afdækkes hvilke behov og krav, der er til en ny hjemmeside for at det fungerer optimalt for vores forening. Dette sker blandt andet ved at afdække det nuværende CMS’ fejl og mangler.

Der skal i udvælgelsen af CMS især være fokus på brugervenlighed for vores brugere og ansatte; fleksibilitet i arbejdet med og konfigurering af hjemmesiden og fremtidssikring af set up. Der skal også skelnes til en mulig integration af vores nuværende medlemssystem, godeølsteder, mv. Der skal desuden være fokus på økonomien i systemet kontra hvad man får ud af det.

Udvalget skal også afdække og skitsere processen i at lave en ny hjemmeside. Her skal der være særlig fokus på en glidende overgang fra gammel til ny hjemmeside med tilstrækkelig tid til at den IT-ansvarlige og formidler kan rette hjemmesiden til og lokalafdelingerne har tid til at blive sat ordentlig ind i det.

Udvalget skal senest i starten af marts 2021 have udvalgt det bedste Content Management System og komme med en plan for hjemmesiden.

Dette udvalg skal ikke arbejde med design og opsætning af selve hjemmesiden, men er velkommen til at gøre sig overvejelser og ønsker, der kan tages med videre i processen. Det kan for eksempel være moduler/elementer, som foreningen mener, at det nuværende Typo3 har manglet.

Udvalget kan også tage imod input udefra i form af forslag fra medlemmer, men er ikke forpligtet til at indarbejde indkomne forslag i planen.

Landsbestyrelsens rammer for udvalgets arbejde

Hjemmesideudvalget udvalg består optimalt af en mindre gruppe på max 11 medlemmer – heraf 1 fra landsbestyrelsen. Formand (ansvarlig over for Landsbestyrelsen) udpeges af Landsbestyrelsen. Udvalgets øvrige medlemmer rekrutteres eller udpeges af udvalget i samarbejde med regioner og lokalafdelinger.

Udvalgets medlemmer skal have lyst og tid til opgaven. Udvalget skal samarbejde tæt sammen med den IT-ansvarlige og formidler(/webredaktør), der begge vil være en del af udvalget.

Medlemmer

  • Martin Nygaard Diedrichsen, Farum (tovholder og LB-repræsentant)
  • Helene Withington Brink, Helsingør (kommunikationsansvarlig)
  • Mikkel Snedker Hartmann, Sønderborg (it-ansvarlig)
  • Niels Torm, Køge (økonomiansvarlig)
  • Leif Madsen, Varde
  • Ole Madsen, Horsens (redaktør)
  • Karsten Nielsen, Køge
  • Jannik Nielsen, Østfyn

Log ind for at læse mere

Tovholder for udvalg

Martin Nygaard Diedrichsen
23278431
martin.nygaard.diedrichsen@remove-this.ale.dk