Øllets Dag - Danske Ølentusiaster

Øllets Dag Udvalg

Landsbestyrelsens mål med udvalget

Udvalget skal sikre, at lokalafdelinger og regioner så nemt som muligt kan rekvirere reklameartikler mv. til lokale Øllets Dag arrangementer, hvis formål bl.a. er oplysning om DØE og medlemshvervning.

Det nuværende udvalg har valgt at arbejde med disse opgaver:

•    Udarbejdelse af materialer så som plakater, T-shirts, bannere, beach-flag m.m.
•    Udarbejdelse af skriftligt informationsmateriale.
•    Information af lokalafdelinger, regioner og landsbestyrelse.
•    Ajourføring af hjemmesiden ølletsdag.dk.
•    Samarbejde med ØLentusiasteN, kommunikationsansvarlig og IT-ansvarlig.
•    Bistand til de lokalafdelinger der måtte have behov for det.

Medlemmer

  • Niels Simonsen, Odense (tovholder)
  • Astrid Olufsen, Vejle (repræsentant for bestyrelsen)
  • Brian Holgersen, Holstebro
  • Karsten Bredow, Brønshøj
  • Peter Thor Christensen, Aabenraa
  • Robert Markussen, Fredericia (midlertidigt)
  • Søren Petersen, Næstved

Kontakt udvalg

 oldag@remove-this.ale.dk

Log ind og læs mere