Øloplysning (ØBS) - Danske Ølentusiaster

Øloplysning til Borgerne om Stilarter – ØBS

Landsbestyrelsens mål med udvalget

ØBS-udvalgets opgave er at definere og beskrive et marketing-event, som kan understøtte det beskrevne formål.

Aktiviteten skal være defineret til fremlæggelse på Stormøde den 2. oktober 2021, og det er hensigten at aktiviteten skal igangsættes i 1. halvår af 2022.

Landsbestyrelsens rammer for udvalgets arbejde

Aktiviteten skal planlægges inden for følgende rammer:

 • Aktiviteten må ikke indebære nogen form for økonomisk risiko for DØE.
 • Evt. udgifter for DØE skal dækkes gennem den aftale, der laves med ekstern(e) samarbejdspartner(e).
 • Der må på ingen måde være tale om et ”valg” eller en ”afstemning” om bryggerier, men udelukkende tale om en ”smagsbedømmelse” mellem forskellige øl inden for en given stilart.
 • For årets event vælges én stilart, hvor der skal præsenteres minimum 3 forskellige øl.
 • Prisen på øllet må ikke overstige 30 kroner for 50 cl for at sikre så stor økonomisk tilgængelighed som muligt.
 • Øllet skal være tilgængeligt i hele landet, hvilket gør, at der som minimum må skulle forventes en produktion på 6.000 liter per øl, med option på yderligere 6.000 liter per øl.
 • Målgruppen er øl-forbrugere, som IKKE allerede er medlemmer af DØE, hvorfor foreningens medlemmer ikke forventes at deltage i ”afstemningen”, men fokuserer på at deltage i markedsføringen af eventet.
 • Etiketten skal vise, at DØE står bag og skal vise foreningens logo. Endvidere skal etikettens informationer opfylde de krav DØE har sat i det forbrugerpolitiske program.
 • Det skal – også af hensyn til lovgivningen – fremgå af bagsideetiketten, hvor øllet er fremstillet.

Medlemmer

 • Mette Eis-Hansen (Odense) (tovholder)
 • Hans Peter Jepsen (Sønderborg)
 • Thor Abildgaard (Horsens)
 • Jack Dall (Kolding)

Tovholder for udvalg

Mette Eis-Hansen
65910869

Log ind og læs mere