Ølvalgsudvalg - Danske Ølentusiaster

Ølvalgsudvalg

Landsbestyrelsens mål med udvalget

Ølvalgsudvalgets opgave er at lave en rapport om efteråret 2020's ølvalg. Rapporten skal indeholde en faktuel evaluering og en anbefaling om enten at forsætte ølvalget i kommende år, eller om at stoppe ølvalget. Der er ikke andet form- eller indholdskrav til rapporten, end at den er skriftlig og egnet til fremlæggelse/offentliggørelse.

Rapporten fremlægges af udvalget på foreningens generalforsamling 12. juni 2021.

Landsbestyrelsens rammer for udvalgets arbejde

Udvalget består optimalt af en mindre gruppe på max 11 medlemmer – heraf 1 fra landsbestyrelsen som desuden er tovholder. Udvalgets øvrige medlemmer rekrutteres eller udpeges af udvalget i samarbejde med regioner og lokalafdelinger.

Udvalgets medlemmer skal have lyst og tid til opgaven. Det er i øvrigt essentielt, at udvalgets arbejde forholder sig til fakta og ikke til holdninger. Der forventes ikke særlige kvalifikationer af udvalgets medlemmer.

Medlemmer

  • Martin Nygaard Diedrichsen (tovholder og repræsentant for landsbestyrelsen)
  • Hans Peter Jepsen (Sønderborg)
  • Thor Abildgaard (Horsens)

Tovholder for udvalg

Martin Nygaard Diedrichsen
23278431
martin.nygaard.diedrichsen@remove-this.ale.dk

Log ind og læs mere