DØE Frederikshavn nyhedsbrev december 2015

Du læser nu nyeste nyhedsbrev fra DØE Frederikshavn. Det ser lidt anderledes ud end det plejer. Det skyldes at undertegnet endnu ikke helt har overblikket over de IT systemer DØE arbejder med. Valget om at infomere lokal afdelingens medlemmer vægtes højre en at jeg finder ud af systemet, derfor en lidt anderledes udgave af nyhedsbrevet. Næste udgave af nyhedsbrevet er forhåbelig tilbage i vante rammer.

Formanden

                             Carsten Jørgensen

Ny bestyrelse – nye tanker.

Som det sikkert er bekendt har der været afholdt både ordinært og ekstra ordinært årsmøde i løbet af efteråret.
Da der på det ordinære årsmøde ikke kunne findes en formand og bestyrelse (aktivitets udvalg) blev det besluttet at nedsætte en arbejdes gruppe der skulle prøver at tænke tanker om hvordan lokal afdelingen af DØE Frederikshavn forsat kunne forsætte dens aktiviteter.

Arbejdes gruppen fremsatte deres oplæg på det ekstraordinære årsmøde, og efter lidt snakken om forslaget blev det vedtaget.

Kort fortalt går det ud på at afdelingen skal have fat i alle medlemmerne og forsøge at aktivere dem til afholdelse af medlemsmøder.  Der bliver på årsmøderne ikke valgt et aktivitets udvalg der skal planlægge alle medlems møderne. Der skal i stedet laves en række aktivitets udvalg, et til hvert medlemsmøde. 
Der vælges i stedet en bestyrelse der skal varetage det orgasatoriske og være fødselshjælper til aktivitetsudvalgene.

De fremmødte på den ekstraordinære årsmøde og den ny bestyrelse har stor tiltro til det kommer til at fungere. For under mottoet  jo flere vi er sammen om opgaven jo kan vi også nyde det.

Arbejdsgruppen samlede oplæg til fremtiden kan ses på her.

På baggrund af overstående blev følgende valgt til ny bestyrelse:

Formand:                                      Carsten Jørgensen

Bestyrelse:                                   Karianne Nielsen
                                                    Carsten Kostending
                                                   Jørn Leander-Skov Jensen
                                                    Kim Christensen
                                                    Allan Jensen

                Web red:                 Bo Jensen

 

Aktivitets udvalg.

Det er så her du kommer ind i billedet. Bestyrelsen har afsat en række datoer, traditionelt på de tidspunkter vi plejer at afholde medlemsmøder.  De datoer der står som ”åben” kan selvfølgelig flyttes  lidt hvis det  er.  Men ellers er det bare at byde ind med ideer til medlemsmøderne.

Den som der kommer med en ide og får tildelt et medlemsmøde bliver ”formand” for dette arrangement og er ansvarlig for den praktiske afvikling af det.  Som ”formand” kan man selvfølgelig have alle de hjælper der skal til.

Bestyrelsen vil sammenarbejde med de enkelte aktivitets udvalg sørge for indkaldelse / markedsføring, registrere tilmeldinger og betaling.  Dvs at de enkelte aktivitets udvalg kun skal sørge for selve arrangementet.

Så kom ud af busken alle ideer er gode, og er man i tvivl om noget eller har man spørgsmål til overstående en man velkommen til at kontakte formanden / bestyrelsen.
Ønsker man at bidrage med en ide / medlemsmøde kontaktes formanden carsten.jorgensen@ale.dk

 

Kommende medlems møder / aktiviteter:
Lørdag d. 13. februar 2016.

Status:               Åben
Ansvarlig:

Lørdag d. 30. april 2016

Status:             Topmøde, fællesmøde med de øvrige nordjyske afdelinger
                        hos Erling Christensen, EC Møbler.
Ansvarlig:         Bestyrelsen

Lørdag d. 4. juni 2016.

Status:             Sommermøde

Ansvarlig:         Bo Jensen

Lørdag d. 13. august 2016.

Status:               Åben
Ansvarlig:

Lørdag d. 3. september 2016.

Status:               Åben – Ølles dag
Ansvarlig:

Lørdag d. 8. oktober 2016.

Status:                  Åben (mødet startes med årsmødet, som arrangeres af                                                   bestyrelsen)

Ansvarlig:

Lørdag d. 26. november 2016.

Status:               Åben

Ansvarlig:

Følg med i hvad der sker i DØE Frederikshavn.

Informations strømen fra DØE både lokalt og på landsbasis foregår på flere medier. Udover nyhedsbreve kan man få nyttige informationer nyheder fra øllets verden på www.ale.dk

Lokalt i DØE Frederikshavn har vi også en Facebook gruppe hvor man kan se opslag fra det lokale.  Det kan dreje sig om tilbud, en god smags oplevelse eller et pludselig opstået arrangement.  Så det er god grund til at melde sig ind på den lokale facebook gruppe