Frederikshavn lokal afd.
Efterår 2020 - covid-19 update

Nå ja du er sikker træt af at høre om COVID-19 restrektioner, og det er vi også.  Selv om vi er en lille forening så undgår vi heller ikke restrektionerne.

Efteråret er kommet og vi har/havde et par lidt større arrangementer på tegnebrættet, Årsmøde og Nordic Brew festival og der er langt op til den helt store juleøl smagning.
Men som du sikket har bemærket er Nordic Brew Festival aflyst, og så er spørgsmålet hvad gør vi nu.

Bestyrelsen har besluttet at indtage den lidt afventende rolle og se hvad der sker i samfundet. Det betyder at vi fastholder de datoer der er afsat til vores næste aktiviteter, med håb om der bliver mulighed for at afholde årsmøde og jule smagning, men der bliver under andre forhold end vi først havde regnet med.

ÅRSMØDE D. 24. OKT. 2020

Årsmødet bliver afholdt på Frederikshavn Bryghus d. 24 okt. kl. 13.00 -16.00
Vi starter med at få overstået selve årsmødet med alle dens formaliteter. Herefter vil der være en lille øl smagning. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at finde nogle øl (5- 6 stykker)der ikke lige er det første vi ser på øl hylderne i de lokale indkøbs steder og så må vi håbe de også smager godt. Deltagelse i årsmødet er gratis, men ønsker man at deltage i den efterfølgende øl smagning koster det 60 kr. som betales på dagen.

Af hensyn til planlægning og hensyn til COVID-19 skal man tilmelde sig senest d. 18.okt 2020 på nedestående link.  Vi vil selvfølgelig overholde alle COVID-19 restriktioner, afstand – afspritning og hvad der måtte være.

Tilmelding til årsmøde her

Dagsorden iflg. vedtægterne.
1. Valg af dirigent
2. Beretning om Lokalafdelingen 
3. Valg af Lokalafdelingsformand. 
4. Evt. valg af Lokalafdelingsnæstformand 
5. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af disse 
6. Eventuelt Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 17-10-2020

Lokalafdelingen vil være vært med en øl ved selve årsmødet.
Medbring gyldigt medlemskort.
Kun medlemmer hjemmehørende i Lokalafdeling Frederikshavn har stemmeret.

 

JULE ØL SMAGNING D. 5. DEC. 2020

Bestyrelsen af valgt at aflyse den store kalender smagning, da det kræver noget planlægning og med fare for at måtte aflyse i sidste øjeblik.

MEN fortvivl ikke, vi håber der bliver mulighed for at afholde en jule øl smagning i en eller anden form, så behold krydset i kalenderen d. 5. dec. Bestyrelsen vil så prøve at se hvilke muligheder der er, når vi kommer lidt længere hen på året.

 

Højt skum og pas på hinanden

DØE Frederikshavn

 

 

 

 
Bestyrelse:
 • Formand
  Carsten Jørgensen
  carsten.joergensen(at)ale.dk
  Tlf. 24852232

 • Jørn Leander-Skov Jensen
 • Kim Christensen
 • Allan Jensen
 • Jan Højrup
 • Carsten Kostending
 • Jesper Resom Jensen
Hjemmeside

Husk at alt nyt der sker i lokalafdelingen kommer på lokalafdelingens hjemmeside.

Så hold øje med: ale.dk/frederikshavn