Årsmødet 2016

Årsmødet blev denne gang holdt i nye omgivelser, i Skjoldborg.

Mødet startede kl. 18,30 til at læse ganerne med, var der indkøbt Skovlyst´s Oktoberfest.

Her har du formandens beretning:

Formand Charlotte Vibeke Petersen bød velkommen, og præsenterede Svend Mikkelsen fra Region Nordsjælland som gæst ved årsmødet.
1. Valg af dirigent: Laila Rasmussen blev foreslået, og valgt enstemmigt. Laila kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet.
 
2. Valg af Referent: Ove Henrik Petersen blev foreslået, og valgt enstemmigt.
 
3. Formanden beretning: Charlotte gennemgik årets begivenheder, Det har været et godt år, med mange møder, men vi var desværre nødt til at aflyse øllets dag turen til Skovlyst, og vi har været lidt ramt af planen om at overgå til § 14, idet vi ikke fik indleveret referat til tiden, og ikke var opmærksomme på at gemme alle lister med mødedeltagere – det er vores indtægtsbilag, men nu prøver vi igen. Af nyheder kan nævnes foredrag på biblioteket hvor man er glad for samarbejdet. Charlotte takkede Elsebeth og Erik for at lægge hus til sommerfesten i år, og der blev givet en lille gave. – samtidig orienterede Charlotte om de kommende møder, som afholdes i Skjoldborg, da Krudthuset er ramt af en vandskade BERETNING GODKENDT med akklamation.
 
4. Økonomi: Ove gjorde rede for afdelings øjeblikkelige økonomi: Ove har på grund af travlhed på arbejdet ikke afleveret økonomien til Kim endnu, men kæmper på at få afsluttet regnskabet. Sidste år lød kassebeholdningen på kr. 8986,50, medens der i år er  8.628,kr. i kassen, Samtidig ligger der 5.000 kr. hos Ove, til færdiggørelse af regnskab, samt overskud fra sommerfesten – Det forventes at der er udlæg for ca.  2.000 kr.  så årets resultat er omkring 11.500 kr. Resultatet er opnået via et par sponsorater i foråret, hvor vi fik mad af en samarbejdspartner. Men vi får også et par dyre arrangementer i foråret, idet vi får besøg af Kongebryg i januar, og Torben Mathews i marts. ØKONOMIEN GODKENDT.
 
5. Ingen indkomne forslag.
 
 
6. Valg af formand: Charlotte Petersen – modtager genvalg. GENVALGT
 
 
7. Valg af Næstformand: Laila Rasmussen – modtager genvalg. GENVALGT.
 
 
8. Valg af Kasserer: Kim Normann - modtager genvalg – GENVALGT 

 9. Valg af bestyrelse, Karl-Åge Horn – MODTAGER IKKE GEVALG PGA. SYGDOM. Gunnar Larsen og Ove Petersen modtager begge genvalg - BEGGE GENVALGT.
 
10. Valg af revisor / Revisorsuppleant: Erik Duerlund og Jan Klarskov stillede op, VALGT TIL REVISOR: Erik Duerlund, Suppleant: Jan Klarskov.
 
11. Evt. Ingen indslag, hvorefter Charlotte opfordrede folk til at hjælpe med madlavning til julearrangementet. 
 
12. Dirigent Laila Rasmussen takkede for god ro og orden på mødet, og ønskede tillykke til de valgte. Og man gik herefter over til dagens smagning
 
Således opfattet på mødet: Referent Ove Petersen 
 

Efter mødet tog vi fat på ølsmagningen.

Der blev budt på:

Hakkebøffer og kartoffelmos fra Slagter Duelund i Frederiksværk.

ØL:

  • Alfa oud Bruin 2,5 %  Alfa Bierbrouwerij  i Holland 
  • Mont de Cat 7,6% fra Abbey Mont de Cat I Belgien 
  • St. Bernadus Abt 12  10% fra Brouwerij Sint Bernardus 
  • Hibernatus Lupulus 9,5% vinter øl fra Brasserie les 3 Fourquetes Belgien

Og som en lille teaser serverede vi lidt gode stærke oste, radiser m.m. til vildgæret øl:

  • Gulpener Zwarte Ruiter - Holland
  • Oude Geuze Boon - Belgien
  • Lindemanns Kriek - Belgien