Referat af årsmødet

Årsmøde 2017 Danske ØlEntusiaster – Lokalafdeling Halsnæs

Frederiksværk d.  27. oktober 2017

 

1.   Valg af dirigent - Valg af referent:

Bjarke Christensen – valgt som dirigent – Ove Petersen, Halsnæs valgt som referent. – Fremmødte 31, heraf 21 stemmeberettigede fra Halsnæs.

2.   Beretning om Lokalafdelingen

Charlotte fortalte om årets møder, og konkluderede at vi stadig er en af de afdelinger med flest kvindelige medlemmer, og det kunne da også ses på fremmødet, med 11 kvinder. Året har budt på mange spændende arrangementer, herunder møde med Kongebryg, og 2 gange med Torben Matthews fra You Never Walk Alone i Kolding, desværre var der dog afbud i marts, da Torben blev fanget i en række trafikuheld i Jylland, og måtte aflyse for første gang i sin karriere.

Beretning godkendt uden indvendinger.

3.   Forelæggelse af regnskab (§14 forening) v. Kim Normann

Kim har nu det fulde regnskab, og kunne fortælle at der i regnskabsperioden har været indtægter for kr. 27.915 og udgifter for kr. 25.337. Overskuddet havde været større for perioden, men vi blev ramt økonomisk på det aflyste møde med Torben Matthews. Årets overskud på kr. 2.577 betyder at vores kassebeholdning nu er på kr. 7.460,- som videreføres til næste år. Regnskab er revideret af revisor Erik Duerlund.  Godkendt uden indvendinger.

4.   Valg af Lokalafdelingsformand

Charlotte Vibeke Petersen modtager evt. genvalg – Genvalgt.

5.   Valg af kasserer

Kim Normann modtager evt. genvalg - Genvalgt

6.   Valg af afdelingsnæstformand (Laila afgår)

Victor Vilfort har skriftligt tilkendegivet at han modtager valg til bestyrelsen, og gerne som afdelingsnæstformand. Valgt

7.   Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer

Gunnar Larsen ønsker at stoppe – Ove Petersen modtager evt. genvalg. Jan Klarskov modtager evt. valg.  Jan og Ove valgt

8.   Valg af afdelingsrevisor og suppleant

Erik Duerlund modtager evt. genvalg – genvalgt.

Da Jan Klarskov nu er i bestyrelsen, skal der vælges en ny –

 Carsten Kristiansen modtager valg - valgt

9.   Valg af aktivitetsudvalg

Der var ikke stor interesse for et udvalg, men folk vil gerne hjælpe til.

10. Eventuelt

Der blev gjort kraftig reklame for vores 10 års fødselsdag d. 9. nov. hvor der er møde med Carsten Berthelsen.  Dette sker i samarbejde med vores samarbejdspartnere, Skjold Burne, Firmasporten og Stålværket som syntes at det skal være en ordentlig fødselsdag der skal holdes. I den forbindelse vil der være besøg fra disse samt lokalradioen.

Bjarke oplyste at det er godt for os at vi er en § 14 afdeling, med CVR, selvstændig økonomi og regnskab, da der pt. er stort pres fra SKAT om at alle afdelinger skal være § 14 senest i 2019. Så det er godt at være på forkant.

Bjarke takkede for god ro og orden.

Herefter afholdt Hoppes Garagebryg en forrygende ølsmagning.

 

Afdelingens regnskab

Danske Ølentusiaster

Halsnæs afdeling

Resultatopgørelse for perioden 1.7.2016 – 30.6.2017

Indtægter                                                                                          

Mødebetaling                                          27.915,00 kr.                   .

Variable udgifter

Køb af øl,vand                                       -24.675.20 -                    

Bestyrelsesmøder                                        600,00 -

Fremmed arbejde                                           62,00 -   

Omkostninger i alt                                -25.337,20 kr.     

Årsresultat                                                   2.577.80 kr.

Overført til næste år

 

Status

Aktiver

Kassebeholdning                                     7.460,60 kr.

 

Passiver

Egenkapital                                                 7.460,60 kr.  

 

Regnskabet er udfærdiget af kasserer Kim Normann

Ramløse, d. 24. oktober 2017

  

Godkendt af afdelingens revisor Erik Duerlund

Hundested, d. 25. oktober 2017