Lad ikke efterårsferien, med al dens eventuelle hurlumhej, komme i vejen for sæsonens og foreningsårets vigtigte begivenhed: Det allerførste rigtige aarsmøde for Danske Ølentusiasters Lokalforening Halsnæs.

Så markér omhyggeligt din kalender og lad dig ikke distrahere af eventuelle senere tilbud.

Lad dig heller ikke forstyrre af, at din p.t. lokalforeningsformand fiser den af i Denver, Colorado og derfor må skrive på et tastatur, der ikke tillader brug af skandinaviske karakterer.

Det afholdes tirsdag den 21. oktober bag Krudtværksmuseet, Frederiksværk, nemlig i "Krudthuset", Krudtværksallé 15B, 3300 Frederiksværk.

For at lette indledningen til selve årsmødet starter vi uformelt med en fællesspisning, idet din lokalforeningsnæstformand har en god opskrift på "Spansk pebersuppe", hun vil servere for os.

Den indeholder (selvfølgelig) øl og vil få følgeskab af en øl.

Prisen for deltagelse i den indledende spisning vil blive i størrelsesorden 40 kr og kræver derfor tilmelding, så næstformanden ved hvor meget der skal tilberedes.

Derfor tilmeldingsfrist inden den 18. oktober på charlotte.petersen@ale.dk eller på telefon 4926 0122 eller 3070 4415.

Forhaabentlige mætte og tilfredse vil vi kl. 19.00 overgå til det formelle årsmøde, hvor der ikke er tilmeldingspligt, men kræves medlemskab af Danske Ølentusiaster.

Overvej venligst din eventuelle fremtidige involvering i lokalafdelingen i forbindelse med nedenstående punkter 5., 6. og 7 og medbring gode ideer, arrangementer og temaer du savner til fremtidige møder.

Det formelle program for Årsmødet

1. Valg af dirigent (en person fra højere op i foreningens hieraki stiller op).

2. Formandens beretning for det forgangne foreningsår.

3. Valg af lokalforeningsformand.

4. Valg af lokalforeningsnæstformand.

5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (der mangler mindst en).

6. Valg af bestyrelsessuppleanter

7. Valg af 'samfundshjælpere' (der ikke vil være med i bestyrelsessammenhænge, men dog gerne hjælpe lidt med ved de enkelte møder.

8. Eventuelt.

Ølsmagning efter årsmødet.

Hvis der ubesværet melder sig frivillige til de forskellige poster og i øvrigt ikke opstår nogen kontroverser under årsmødet, kan det hurtigt overstås, så vi kan gå i gang med en ølsmagning, der formelt er programsat til kl. 19.30.

Denne gang forestås ølsmagningen af en udefrakommende, nemlig Michael fra internetbutikken Øltorvet.

Vi vil blive præsenteret for foretagendet, smage lidt af dets udvalg - og forhåbentligt få nogle tilbud, det vil være vanskeligt at afslå. Så foruden det beløb, du skal betale for selve smagningen af Øltorvets produkter - det skal være af størrelsesorden 80 kr - kan du efterfølgende købe næsten alt hvad hjertet måtte begære fra Øltorvets medbragte tilbud og lager.

Vi arbejdsramte vil gerne have, at dagen kan slutte ca. kl. 22.00 ...

Næste arrangement, i november:

Den gamle bestyrelse har allerede programsat det næste møde, en juleølsmagning med gode danske juleøl og afstemning.

Det må den nye bestyrelse selvfølgelig fuldstændig selv bestemme, men der er (måske lidt fantasiløst) bestilt rådighed af Krudthuset, Krudtværksallé 15B, Frederiksværk. Da procenterne i juleøl kan være lidt seriøse, vil senere komme detaljer om bestilling og køb af smørrebrød til juleøllerne...

Højt skum

Lokalforening Halsnæs