Husk årsmøde på tirsdag!

Du erindres om det nært forestående årsmøde i Lokalafdeling Halsnæs, en lokalafdeling af Danske Ølentusiaster.

Der afholdes nemlig årsmøde tirsdag den 21. oktober kl. 19:00 i "Krudthuset", Krudtværksallé 15B, 3300 Frederiksværk.

En uformel forudgående fællesspisning kl. 18:30:

Din lokalforeningsnæstformand har en god opskrift på "Spansk pebersuppe", hun vil servere for de, der huskede at tilmelde sig rettidigt.

(Hvis du alligevel glemte den rettidige tilmelding, kan du måske - for gode ord og evt. betaling - nå det endnu; prøv emailadressen charlotte.petersen@ale.dk eller telefon 4926 0122 eller 3070 4415).

Forhåbentlige mætte og veltilfredse vil vi kl. 19:00 overgå til det formelle årsmøde, hvor der ikke er tilmeldingspligt, men kræves medlemskab af Danske Ølentusiaster.

Overvej om du vil eller kan involvere dig en lillebitte smule i lokalafdelingen i forbindelse med nedenstående punkter 5., 6. og 7.

Medbring gode ideer, arrangementer og temaer du selv savner til fremtidige møder. Det kan jo foreslås under punkt 8.

Det formelle program for selve Årsmødet, kl. 19:00:

1. Valg af dirigent (en person fra højere op i foreningens hieraki stiller op).

2. Formandens beretning for det forgangne foreningsår.

3. Valg af lokalforeningsformand.

4. Valg af lokalforeningsnæstformand.

5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (der mangler mindst en).

6. Valg af bestyrelsessuppleanter.

7. Valg af 'samfundshjælpere' (der ikke vil være med i bestyrelsessammenhænge, men dog gerne hjælpe lidt med ved de enkelte møder).

8. Eventuelt.

Ølsmagning efter årsmødet, ca. kl. 19:30:

Hvis der melder sig frivillige til de forskellige poster og i øvrigt ikke opstår nogen kontroverser under årsmødet, kan det hurtigt overstås, så vi kan gå i gang med en ølsmagning, der formelt er programsat til kl. 19:30.

Denne gang forestås ølsmagningen af en udefrakommende, nemlig Michael fra internetbutikken Øltorvet i Farum - Danmarks største specialbutik for kvalitetsøl. Etableret i 2004 med over 500 forskellige slags øl til rimelige priser.

Vi vil blive præsenteret for foretagendet, smage lidt godt fra dets udvalg - og forhåbentligt derudover få nogle tilbud, det vil være vanskeligt at afslå. Så foruden det beløb, du skal betale for selve smagningen af Øltorvets produkter - det vil være af størrelsesorden 80 kr - kan du efterfølgende købe næsten alt hvad hjertet måtte begære fra Øltorvets medbragte tilbud og lager.

Vi arbejdsramte ser gerne, at dagen kan slutte ca. kl. 22:00 ...

Højt skum

Bestyrelsen, Lokalafdeling Halsnæs