REMINDER
Nyhedsbrev november 2020

Nyt fra bestyrelsen 

Vi har besluttet af lave en coronasikker juleølsmagning i år.

Derfor har vi taget kontakt med Det Lille Bryghus, som vi jo også har indstillet til prisen ”Årets Bryggei”. René fra det Lille Bryggeri vil stå for en online juleølsmagning.

Praktisk information og smagsskema kommer ud med øllene.

Fredag d. 20. november fra kl. 19-21

Vi skal smage 6 juleøl fra det Lille Bryggeri Og René guider os igennem, fortæller om øllet og kommer med små anekdoter.

Saml nogle fra din Coronaboble og få en hyggelig aften i juleøllets tegn.

Du tilmelder dig ved at sende 200 kr. til Mobilpay nummer 29397 til Lokalforening Halsnæs. Samtidig skriver du til formanden charlotte.petersen@ale.dk eller  på tlf. 30704415 og fortæller at du er tilmeldt og til hvilken adresse du vil have din smagekasse afleveret.

For de 200 kr. får du en kasse med 6 flasker á 0,5 l – dvs. smagning til 5 personer.

Charlotte/Ove kører til Ringsted, til Det Lille Bryggeri et par dage før, og afhenter de bestilte kasser. Næste dag kører jeg så rundt og afleverer kasser til jer med mindre I selv afhenter hos mig.

Der er også mulighed for at lave extrabestillinger på alt det dejlige øl de har på Bryggeriet.

Der går I ind og bestiller disse extra øl på bryggeriets hjemmeside www.Denlillegaardbutik.dk   og skriver i kommentarfeltet at jeg kommer og afhenter det sammen med smageøllet til Halsnæs.

Så 1. Smageøl bestilles hos lokalafdelingen og betales her 2. extra øl bestilles og betales direkte med Bryghuset.

Ekstraordinært Landsmøde

Oktober måned er gået med en masser af mudderkastning i foreningen. Dette har medført, at der er blevet indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i foreningen. Generalforsamlingen blev sat til afholdelse d. 22. november 2020.  Men Covid19 udviklede sig så Nordjylland ikke kan komme ud. Så fanden var løs i laksegade igen. Man er nu kommet frem til at afholde mødet elektronisk med repræsentanterne fra regionsrådene, d. 22. november 2020 kl. 12.

En af de store debatter har drejet sig om DØEs lancering af ølvalg. Landsforeningen har derfor i samme hug valgt at udskyde ølvalg 2021 til 2022..

Referat af årsmødet

Årsmøde – DØE – lokalafdeling Halsnæs 23/10 – 2020

1: valg af dirigent: Ove Petersen. – som også tager referat. Ove kunne konstatere at årsmødet var lovligt indkaldt, ved opslag i de 2 foregående numre af ØlEntusiasten, samt i mails som er sendt ud. Der var fremmødt 15 deltagere, hvoraf 10 havde stemmeret, resten tilhørte andre afdelinger.

2: Beretning v. Charlotte Vibeke Petersen: Vi har ikke haft den store aktivitet i året – det blev hindret af Covid-19.

November: Julemøde, hvor medlemmer lavede mad til hinanden.

Januar:  Sort øl – hvor det så rigtig sort ud – og smagte godt..

Februar: Jan 50 år – vi fejrede Jan Klarskovs jubilæum som håndbrygger.

August: Pub-crawl i Helsingør, med bål i gaden.

September: Sensommerfest – med indkøbt øl fra de små bryggere.

Oktober: Vores årsmøde – som kan holdes under strenge COVID-19 regler.

Beretning blev godkendt.

3: Regnskab: Året ligger på ca. 40% af sidste år, men forbruget er også mindre så vi slipper ud af året med kr. 2.000 i underskud, disse penge står dog næsten alle sammen som øl, der kan bruges til senere smagninger. Ørets regnskab revideret af Karsten Kristiansen.

Regnskab blev godkendt med et par uddybende spørgsmål/svar.

4: Valg af formand: Charlotte Vibeke Petersen, villig til genvalg – Genvalgt.

5: Valg af Kasserer: Kim Normann villig til genvalg – Genvalgt.

6: Evt. valg af næstformand: Ove Petersen villig til genvalg – Genvalgt.

7: Menige Medlemmer: Victor Vilfort har meldt sig ud, meden Jan Klarskov og Michael Wraa villige til genvalg – Genvalgt.

Erik Christensen stiller sig til rådighed for bestyrelsen – Valgt.

8 Revisor og Suppleant: Erik Duerlund er sygemeldt, og kunne ikke komme til mødet – Carsten Kristiansen er arbejdsramt, og kunne heller ikke komme. Begge villige til genvalg – Genvalgte.

9: Årets bryggeri – indstilles – kun et forslag: Det lille Bryggeri ved Ringsted. Kim skriver en begrundelse.

10: Eventuelt:

Charlotte bad Victor om at komme op og modtage en lille buket som tak for indsatsen.

Charlotte gjorde opmærksom på den ekstraordinære generalforsamling, som er indkaldt for at landsbestyrelsen kan få bekræftet mandatet til forskellige tiltag, herunder ølvalget.

Ølvalget blev drøftet, og der var bred enighed om at en form for valg er en god ide, man skal dog være opmærksom på at der skal ske en go oplysning, at valget er stilet til at få den menige dansker til at kigge på hylderne med øl fra andre bryggerier.

Ove fortalte at julemødet bliver anderledes – vi kan ikke lave mad til hinanden, det må blive en platte.

Ove takkede herefter for god ro og orden.

Dirigent Ove Petersen