REMINDER
Årsmøde og Brexit smagning

Så er det op fra sofaen, og hen til stemmeurnen 

Fredag d. 11. oktober 2019

Så er det tid til årsmødet, hvor der skal vælges en ny bestyrelse i Halsnæs Lokalafdeling – De fleste fra bestyrelsen stiller heldigvis op igen.

Som sædvanlig kommer der et medlem af landsbestyrelsen, som vi håber vil være Dirigent.

Den tunge dagsorden er:

1. Valg af dirigent – og referent

2. Beretning om lokalafdelingen

3. Aflæggelse af regnskab

4. Valg af lokalafdelingsformand         (Charlotte modtager genvalg)

5. Valg af afdelingskasserer               (Kim modtager genvalg)

6. Valg af afdelingsnæstformand         (Victor modtager ikke genvalg)

7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer (Jan, Michael, Ove og Victor stiller op)

8. Valg af afdelingsrevisor og -suppleant

9. Aktivitetsudvalg  - har været noget turbulent, men vi håber på at vi kan tage endnu et år, og få nogle bedre rammer for udvalget

10. Årets bryggeri. Vi skal lave en fælles anbefaling til årets bryggeri, så lad os din mening

10. Eventuelt

Og så er der øl til:  For at det ikke skal blive for støvet – så er afdelingen vært ved lidt øl under årsmødet, og efter det formelle – er der spørgetid til landsbestyrelsen.

Deltagelsen i årsmødet er gratis

Brexit: For at rydde lidt i roderiet i England vedr. Brexit så laver vi en landskamp – England vs Skotland – Hvem vinder med det bedste øl?

Og Hvilket bord vil DU sidde ved? Det engelske eller det skotske??

Så kom i god tid og vælg. Vi sørger for 4 klassiske øltyper, England/Skotland. Hvilke øl rammer bedst din smag? 

Prisen for arrangementet er sat til beskedne 175 kr.  75 kr. til mad og 100 kr. til øl. Vi satser på mad som de gode øboere spiser, og for at provokere starter vi med en god tysk øl til maden, så må stilen være lagt.

Udover beer battlen, vil der være en lille konkurrence om kendskabet til de to landsdele. Der vil være præmier til vinderne, og vi lover at præmierne er fuldt drikkelige og velsmagende.

Så meld dig til dette arrangement, vi gør hvad vi kan for at lave en festlig aften. Af hensyn til indkøb af øl og mad, sætter vi en tilmeldingsfrist til tirsdag d. 8. oktober kl. 24.00

Har du en sixpence eller andre ting som kan bidrage til sjov i gaden er du velkommen til at tage det med. Dog frabedes sækkepiber :-)

Mødet foregår på Krudtværks alle 15, 3300 Frederiksværk

Spisning kl. 18.30 - (tilmelding nødvendig)

Årsmødet kl. 19.15 - tilmelding ikke nødvendig, og det er gratis at deltage

Smagning kl. 20 .. eller snarest efter årsmødet er slut

Vel mødt.

Tilmelding til arrangementet skal ske til Kim Normann, og hvis ikke du har mail via sms/tlf. til tlf. nr. 26742724. 

Betalingen bedes venligst foretaget inden mødet til Mobile pay nr. 29397, husk venligst at angive i meddelelsesfeltet hvem du betaler for.