Lokalafdeling Halsnæs - oktober 2015
HUSK
Årsmøde

Så er det igen blevet tid til at afholde årsmøde i Lokalafdeling Halsnæs.

Det forgår 27. oktober 2015 - 18:30 til 21:45 i Krudthuset.


Vi starter med spisning, og da det er aftenen for årsmødet, er det jo også aftenen hvor vi skal nyde Oves helt specielle pebersuppe.


Efter årsmødet, vil der blive afholdt smagning med porter/stout.


Prisen for deltagelse i spisningen er 100 kr. og smagningen 50 kr. Årsmødet er gratis.


Tilmelding på tlf. 3070 4415 eller Charlotte Vibeke. Du kan betale via Mobilpay på forhånd på samme nummer og ellers på aftenen.


Dagsorden til årsmødet er:


1.    Valg af dirigent.
2.    Valg af referent.
3.    Bestyrelsens beretning.
4.    Status på økonomien.
5.    Indkomne forslag.


a.    Bestyrelsen foreslår, at lokalafdelingen overgår til en lokalafdeling med selvstændig økonomi, med dertil hørende bestyrelse og vedtægter (se uddrag af regler fra Danske Ølentusiaster nedenfor).


6.    Valg af lokalafdelingsformand.
7.    Valg af lokalafdelings næstformand.
8.    Valg af økonomiansvarlig.
9.    Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
10.  Valg af revisor.
11.  Valg af revisorsuppleant.
12.  Eventuelt.


Lokalafdelinger med selvstændig økonomi.


STK. 1 En lokalafdeling kan vælge at have en selvstændig økonomi.
Beslutningen træffes på et ordinært årsmøde jf. stk. 5 inden punkter om valg eller ved et ekstraordinært årsmøde jf. stk. 9.
Økonomien kan ikke finansieres ved et lokalt kontingent.
Lokalafdelingens selvstændige økonomi kan komme fra tilskud fra region, landsforening eller indtægter fra egne arrangementer m.v.

STK. 2 Selvstændig økonomi for en lokalafdeling giver mulighed for, at lokalafdelingen opretter et selvstændigt CVR-nummer og bankkonto. Denne vedtægts §§ 13 og 14 tjener som lokalafdelingens vedtægt og grundlag for oprettelsen.

 STK. 3 - En lokalafdeling med selvstændig økonomi kan træffe beslutning om at være hjemmehørende i en kommune, der dækker et af de postnumre, der er fastlagt jf. § 13, stk. 2.

STK. 4 Danske Ølentusiaster som landsorganisation hæfter ikke for økonomiske beslutninger i en lokalafdeling med selvstændig økonomi og dækker ikke et eventuelt underskud i lokalafdelingens funktionstid eller ved dennes opløsning.
Lokalafdelingen hæfter kun for sine forpligtelser med den af lokalafdelingen hørende bank- og kassebeholdning.
Formuen i lokalafdelinger med selvstændig økonomi indgår ikke i egenkapitalen for Danske Ølentusiaster, og driftsresultater for lokalafdelingerne indgår ikke i Danske Ølentusiasters driftsregnskab.


På det førstkommende bestyrelsesmøde efter årsmødet, konstituerer bestyrelsen sig med bl. a. 2 repræsentanter til regionsbestyrelsen.

 
Facebook

Besøg din lokalafdeling på Facebook (kræver login til Facebook).

Kommende arr.:

27. oktober 2015:

Årsmøde.

13. november 2015:

Tur til Kongebryg.

20. november 2015:

Juleølsmagning.