Årsmøde i Lokalafdeling Herning 2019

Næste medlemsmøde d. 1/10 bliver som sædvanligt holdt kl. 19:00 på Fox & Hounds.

Som tidligere meddelt er det atter tid til årsmødet.

Kl. 19.00 starter selve årsmødet og for en god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at der ikke kræves tilmelding til årsmødet.

Dagsordenen er som beskrevet i vedtægternes §13 stk. 5:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om Lokalafdelingen

3. Valg af Lokalafdelingsformand

4. Valg af Lokalafdelingsnæstformand

5. Valg af menige bestyrelsesmedlemmer

6. Eventuelt

 

 

Efter årsmødet vil der være en spændende ølsmagning med tilhørende quiz lavet af Knud.

 

Prisen for deltagelse i ølsmagningen er kr. 50 og der kræves tilmelding til denne.

Højt Skum !

Søren Kiilerich

Formand lokalafd. Herning

Tilmelding senest Mandag d. 30/9, ved at svare på den udsendte mail eller på facebook.