Ølvalg - Årets danske Ølnyhed 2005

14. februar afholdt Lokalafdelingen for 2. gang sit store årlige arrangement - Ølvalg!

Arrangementet har de sidste to år været afholdt for at give vore medlemmer lejlighed til at prøvesmage de ofte meget svært tilgængelige kandidater til 2. runde af Årets danske Ølnyhed. På den måde er medlemmerne bedre klædt på til at tage stilling til hvilken øl de vil stemme om.

Da vi ikke synes aftenen, bare skal gå med at prøvesmage 10 øl, har vi hvert år taget ordet Ølvalg helt bogstaveligt og opført en mindre parodi på et Folketingsvalg, med alt hvad det indbærer med valgflæsk, stemmesedler, valgpropaganda, partibogstaver og valgslogans samt naturligvis en stemmeurne!

Herunder finder du lidt stemningsbilleder mv. fra valgaftenen...

Ved at klikke på billederne kan du se dem i stor størrelse, ligesom de kan printes ud.

Som sædvanlig er det lokalafdelingens hoffotograf, Torben Krogh, der er mester for billederne.

Samtlige 10 kandidater var repræsenteret da Lokalafdeling Hillerød holdt ølvalg.
Stemmesedlerne blev indsamlet i kassen th.
Stemmetællerne gennemgår nøje hver stemme under skarp overvågning af regionsformanden, Birgitte Svenningsen (yderst th.). Valgfusk tolereres ikke!

Valgmaterialet...

Nedenfor gengives det valgmateriale der blev udleveret til deltagerne. Kandidaterne er vist alfabetisk som opført på stemmesedlen. Tak til følgende partier for ufrivillig "lån" af logoer, partibogstaver og slogans: Konservative, Venstre, Socialdemokratiet, SF samt Enhedslisten. Enhver lighed er helt utilsigtet...

Stemmesedlen kan studeres øverst på denne side.