Årsmøde + Mikkeller

9. oktober 2007

 

Som et behageligt krydderi til årsmødet var Kristian Keller fra "Årets bryggeri" inviteret til at lave en lille præsentation af de mest spændende produkter fra det overordentlgt righoldige program.

Selve årsmødet forløb, som sædvanligt, i overordentlig god ro og orden, men bagefter måtte vi tage afsked med næstformanden William Jacobsen, som er flyttet fra lokalområdet.

Selvsamme William kunne fremvise det flotte diplom som Hillerød- og Frederikssund Bryglaug havde modtaget (sammen med kr. 2500,-) som modtagere af "Den regionale Ølpris".