Kære ølentusiaster med tilknytning til lokalafdeling Hillerød

De fleste af jer har nok allerede set, at der igen i år afholdes Hillerød øl dage. Det foregår igen i Frederiksborg Centret i år over 2 dage, nemlig

fredag, den 5. maj kl. 14:00 - 19:00, og

lørdag, den 6. maj kl. 11:00 - 18:00Det er efter samme koncept som sidste år, hvor vi også i år samarbejder med Frederiksborg Centret ved forhåbentlig at kunne stille med frivillige medhjælpere, hvor dette er nødvendigt, og hvor vi naturligvis også skal have vores egen stand, hvor vi kan fortælle om Danske Ølentusiaster. Det var en stor succes sidste år, hvor DØE fik en hel del nye medlemmer, og det skal vi selvfølgelig også forsøge at få igen i år.

Vi har derfor igen behov for en del frivillige medhjælpere til enkelte stande samt til vores egen hvervestand.
Vi ved fra flere frivillige sidste år, at I fik en rigtig god oplevelse, og vi håber, at flere af jer vil gentage det, samt at nogle af jer, som ikke har prøvet det, også kunne tænke sig at give et nap med.

Undertegnede får senest om en uge et samlet overblik over præcist til hvilke stande og hvornår,
vi mangler medhjælpere samt hvilke dage.

Kunne du tænke dig at være frivillig og udskænke smagsprøver til tørstige og nysgerrige gæster, eller vil du hjælpe med at hverve nye medlemmer i vores egen stand, vil vi meget gerne have din hjælp.

Vi får nok brug for 12-14 frivillige hjælpere over de 2 dage, og da I selvfølgelig også skal have mulighed for selv at smage på øl fra de forskellige stande, vil vi efter bedste evne fordele vagterne, så der også vil være mulighed for at være "rigtig" gæst. Der vil være gratis entre samt et rimeligt antal poletter til smagsprøver til alle frivillige.

Vi ser frem til nogle spændende dage med øl dage i Hillerød, og vi håber også på stor opbakning fra jer. Hvis du er interesseret i at deltage som frivillig med de oplevelser og glæder, det giver, så send en mail
til undertegnede på email: janheineras@remove-this.gmail.com Jeg vil meget gerne have svar hurtigst muligt, således at vi kan få et overblik over antal frivillige. Skriv venligst tilbage allersenest den 26. april, og skriv også hvilken dag (eller dage), der passer bedst, samt hvis der kun er et vist tidsrum, hvor I kan.

Alle, som har meldt sig, vil blive kontaktet igen med flere detaljer om mødetid, fordeling på stande etc..

Vi håber da selvfølgelig også på et stort fremmøde fra medlemmer i det hele taget.
Se mere her:

frederiksborgcentret.dk/kalendere/hilleroed-oel-dage/

Højt skum!

På lokalbestyrelsens vegne

Jan,
lokalafdelings formand, Hillerød.

Kommende arrangementer


5. maj  -   kl. 14 - 19  Frederiksborg Centret:  Hillerød øldage
6. maj  -   kl. 11 - 18  Frederiksborg Centret:  Hillerød øldage

------------------

17. juni  -   Pubcrawl i København

Følg os på Facebook

På vores Facebook side kan du se lidt om hvad der rør sig på øl-fronten i Hillerød og omegn, se billeder fra vores arrangementer og følge med hvad der sker i din lokalafdeling.

place2book

Vejledning til tilmelding og betaling af arrangementer via place2book findes ved at klikke her