Årsmøde 2007 Hjørring

Referat af årsmøde i Danske Ølentusiasters Hjørring afdeling den 1.10.2007 kl. 19.00 i Sysseltinget

Til stede:
Kent Jørgensen, Jakob Gislund, Flemming Starcke-Jensen, Carsten Jørgensen, Morten Bjerregaard, Jane Østergaard, Jane Meyer, Mads Bødker, Joan Ilsø Sørensen fra hovedbestyrelsen og Berrit Pedersen (referent).

Punkt 1
Valg af dirigent
Carsten  blev énstemmigt valgt.

Punkt 2
Formandens beretning
Blandet med smagninger aflagde Kent beretning for årets gang.

Afledt af beretningen drøftede vi forskellige centrale problemer, bl.a.:
a. Det  manglende fremmøde til de forskellige arrangementer,  uden at vi kunne finde anden forklaring end tidens trend, og så det faktum, at de spændende øl er nået ud på hylderne, så det måske ikke føles så nødvendigt at møde op for at få lov til at smage.
Aktivitetsgruppen har imidlertid planlagt mange spændende arrangementer langt ind i 2008, og vi er enige om at gennemføre dem, når blot to medlemmer melder sig til.

b. Hovedbestyrelsen har stillet krav om, at Kent fratræder som formand p.gr.a. sit medlemskab af bestyrelsen for Bryghuset Vendia. Vi benyttede os af muligheden for at drøfte sagen med Joan, der er medlem af hovedbestyrelsen.  Begrundelsen er, at man er bange for, at Danske Ølentusiasters uafhængighed forsvinder, hvis en formand/næstformand må anses for at have specielle interesser i et enkelt bryggeri. Det synspunkt kan man  være enig eller uenig i, men faktum er, at vi skulle vælge en ny formand, selvom vi har været meget glade for og tilfredse med den nuværende.
Der blev ligeledes givet udtryk for, at vi føler, der er en  stor afstand til hovedbestyrelsen generelt, og at styringen derfra kan føles tyngende.

Punkt 3
Valg af formand
Jakob valgtes énstemmigt. Dermed blev næstformandsposten ledig, så

Punkt 4
Valg af næstformand
Berrit blev valgt. (Morten lovede at være styrkeperson dels som WEB-master, dels som backup.)

Punkt 5
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Aktivitetsudvalget  blev bemandet med: Morten, Flemming og Kent.

Eventuelt:
Jakob indledte en (forhåbentlig) tradition med uddeling af en pris (naturligvis i ølform) til et medlem, og her havde undertegnede den glæde og ære at være første modtager. Tusinde tak – hvor det varmede!

Carsten meddelte, at han ved næste håndbryggermesse ikke kan påtage sig hvervet som overdommer, så vi skal have fundet en afløser. Carsten lovede dog heldigvis at være overdommer-medhjælper.
Til slut skal nævnes, hvilke øl man gik glip af ved ikke at møde op til årsmødet:
De tre vinderøl: Gammel Skagen IPA, KNARK og Rosted Oatmeal Stout.
Derudover et udsnit af øl fra årets håndbryggermesse og endelig ”Pigernes første bryg”.

Berrit Pedersen

 

Den tidligere formand serverer for den nye

Tilfreds ny formand

Næstformand (Kvinde) fik også en særlig pris for flid og engagement.