Den 30 august - Formandens ferie favoritter:

Dan må have haft en god ferie...... Det var spændende øl.

Aftenens Øl