Årsmøde 2017

Revideret Referat fra:
Generalforsamlingen lørdag den 28. oktober 2017 kl. 13.00

Gæster: Landsformand Hans Peter Jepsen og regionsformand Kjeld Jensen.

Ad 1. Valg af dirigent:
Regionsformand Kjeld Jensen blev valgt.

Ad 2. Beretning:
Beretningen blev aflagt ved Næstformand Gitte Bodholdt, som forklarede hvorfor, det var hende, der aflagde beretning. Ole Axelsen havde trukket sig som formand for lokalforeningen i Horsens.
Torben West spurgte om, foreningen havde tænkt på ”et eller andet” til den afgående formand, som dog havde været formand siden lokalafdelingen blev oprettet.  Bestyrelsen drøfter det på kommende møde.
Der er nogle  øl, som ejes af foreningen, der befinder sig hos Ole Axelsen, dem vil vi afhente snarest efter dette møde.
Det er øl der er indkøbt til smagninger o.l.
Kjeld Jensen nævnte, at Lokalforeningen skulle eje et fadølsanlæg. Ingen ved på nuværende tidspunkt, hvor det befinder sig.
Gitte takkede bestyrelsen for samarbejdet, og medlemmerne for flittigt at møde op til arrangementerne.

Beretningen blev herefter godkendt.


Ad 3. Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogen forslag.


Ad 4: Valg af formand:  

Bestyrelsen indstillede Thor Bukhave Abildgaard, som kandidat til formandsposten.

Thor bad om ordet og orienterede derefter lidt om sig selv og nogle af sine visioner for foreningen.

• Er 34 år, har været 11 år i DØE og er villig til at påtage sig formandsposten i 4 år.
• Bestyrelsen skal være villig til at modtage gode ideer fra medlemmerne.
• 4 bestyrelsesmøder årligt, mindre mailkorrespondance. God tone i skrift og tale.
• Samme antal smagninger som tidligere.
• Større variation i smagningerne, f.eks. også ”sure øl” og pilsnerøl.
• Gastronomi og øl.
• Samarbejde med Ølsted Bryglaug.
• Ved hver smagning skal der skal være 3 ansvarlige. Skal det kun være fra bestyrelsen?
• Skal foreningen have en kasserer?
• Brug af Facebook / mails / Messinger?

Der var ingen modkandidat (er).

Thor blev efterfølgende valgt som formand


Ad 5: Valg af næstformand:

Gitte Bodholdt blev genvalgt.


Ad 6:  Valg af øvrig bestyrelse:

Følgende blev genvalgt:

• Lars Amby
• Andreas Kilden
• Svend Carlsen
• Rene Lund Christensen
• Bente Kolling

Følgende blev Nyvalgt:

Thomas Torendahl Poulsen
Darijo Milicic


Ad 7:  Eventuelt:

Tilmeldingsprocedure fremover:

Skal der fremover kun være tilmelding via doodle?

Orientering fra Landsforeningen:

Landsformanden orienterede bl.a. om: Vision til danskerne, Forbrugerne vagthund, genbrugssystemet, øl under debat, kommunikation ”Ale mail”.

Medlemmer der har deltaget i flest smagninger i årets løb: 

Orla Sørensen, Døtte Hansen, Rene Sørensen pog Thomas Thorendal Poulsen.

De nævnte medlemmer fik hver overrakt en ølgave.


Der deltog 39 medlemmer i årsmødet/generalforsamlingen.


Generalforsamlingen sluttede kl. 13.45 med efterfølgende ølsmagning kl. 14.00 for tilmeldte medlemmer.

 

Referent: Bente Kolling