Region Midtjylland blev i marts 2017 opdelt, så den nye region Midtjylland består af lokalafdelingerne: Herning, Holstebro, Silkeborg og Viborg,

Hver lokalafdeling har valgt 1-2 personer til regionsbestyrelsen, som har konstitueret sig med formand og næstformand.

Regionens hovedformål er at fordele de midler, der stilles til rådighed fra foreningen til aktiviteter. Det gør vi dels ved at støtte nogle store såkaldte regionsarrangementer, hvor der er ekstra omkostninger f.eks. til en foredragsholder, bustransport, samt til udadvendte hvervearrangementer. Vi giver midler til lokalafdelingerne, som skal dække administrative omkostninger.

Et andet formål er at formand og næstformand indgår i det såkaldte Regionsråd, der fungerer som sparringspartner for landsbestyrelsen i forskellige sammenhænge.

Det er også regionsbestyrelsen, der tager stilling til oprettelse af nye lokalafdelinger. Så hvis du mener, der er for langt til din nærmeste lokalafdeling og at der er basis for oprettelse af en lokalafdeling i dit område. Så kontakt regionsformanden hvorefter vi tager vi en snak om mulighederne og ser på, hvordan vi kan lave en ny lokalafdeling i dit område.Regionsformand

Michael Høgh
Bisgårdtoft 12A
7500 Holstebro
20111810
michael.hoegh@remove-this.ale.dk
Regionsnæstformand

Mogens Johansen
Tranekærvej 40, Tjørring
7400 Herning
25599234
mogens.johansen@remove-this.ale.dk
Regionsredaktør

Brian Holgersen
Nordtoft 16
7500 Holstebro
40381917
97412917
brian.holgersen@remove-this.ale.dk