Region Midtjylland blev i marts 2017 opdelt, så den nye region Midtjylland består af lokalafdelingerne: Herning, Holstebro, Silkeborg og Viborg,

Hver lokalafdeling har valgt 1-2 personer til regionsbestyrelsen, som har konstitueret sig med formand og næstformand.

Regionens hovedformål er at fordele de midler, der stilles til rådighed fra foreningen til aktiviteter. Det gør vi dels ved at støtte nogle store såkaldte regionsarrangementer, hvor der er ekstra omkostninger f.eks. til en foredragsholder, bustransport, samt til udadvendte hvervearrangementer. Vi giver midler til lokalafdelingerne, som skal dække administrative omkostninger.

Et andet formål er at formand og næstformand indgår i det såkaldte Regionsråd, der fungerer som sparringspartner for landsbestyrelsen i forskellige sammenhænge.

Det er også regionsbestyrelsen, der tager stilling til oprettelse af nye lokalafdelinger. Så hvis du mener, der er for langt til din nærmeste lokalafdeling og at der er basis for oprettelse af en lokalafdeling i dit område. Så kontakt regionsformanden hvorefter vi tager vi en snak om mulighederne og ser på, hvordan vi kan lave en ny lokalafdeling i dit område.

Medlemsstatistik for regionen

Antal medlemmer lige nu: 386
Antal medlemmer for et år siden: 340
Vækst det seneste år: 13.53%

Medlemssammensætningen er lige nu således:

Mænd: 84.72%
Kvinder: 15.28%
Personlige medlemmer: 76.94%
Husstandsmedlemmer: 11.66%
Klubmedlemmer: 0.00%
Regionsformand

Allan Jensen
Linå Bygade 16a
8600 Silkeborg
20168341
allan.jensen(at)remove-this.ale.dk
Regionsnæstformand

Esben Nielsen
2036 Stone Cross Cir

61413025
esben.nielsen(at)remove-this.ale.dk
Regionsredaktør

Brian Holgersen
Nordtoft 16
7500 Holstebro
97412917
40381917
brian.holgersen(at)remove-this.ale.dk