Den Regionale Ølpris 2019 gik til Nordic Brew Festival i Frederikshavn. Se overrækkelsen og læs begrundelsen ved at klikke på linket herunder:

Den Regionale Ølpris

Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation, der har det formål at sikre forbrugerne et bredt, varieret og mangfoldigt udbud af såvel øl som øltyper.

Danmarks mest velsmagende forening kæmper for det gode øl og ønsker at sikre godt øl til danskerne, og det er da også titlen på vores udviklingsplan. Over alt i landet arrangerer vores 51 lokalafdelinger øl-aktiviteter for medlemmerne.

 

 

 

Bestyrelsesseminar i Thisted

 Det har i lang tid været et ønske om at lave et arrangement på Thisted Bryghus. I week-enden den 5.6.oktober blev det til virkelighed. Det blev arrangeret med overnatning, skete i campinghytter, som er placeret aldeles pragtfuld ned til Limfjorden.

Der var mødt 22 bestyrelsesmedlemmer fra hele regionen, og der var en ret omfattende dagsorden vi skulle igennem, en kopi kan ses her: 

4.      Kl. 11.30 Dagsorden emner og erfa udveksling.  

 

a.       Erfa udveksling mellem afdelingerne. Gode / dårlige erfaring med arrangementer, noget til fælles inspiration og gavn. 

b.      Hvad kan vi bruge hinanden til / hvordan kan vi hjælpe hinanden. 

c.       Hvad vil vi med Region Nord 

d.      Hvordan får vi de unge med? 

e.       Hvordan fastholder vi medlemmerne? 

f.        Hvordan får vi flere medlemmer? 

g.      Typ03 i Regionen 

h.      Det kommende stormøde, er der noget specifikt Nordjysk vi skal være fællesmødet-

 

 

 

 

Deltagelse kræver medlemskab - til gengæld kan du som medlem deltage i arrangementer over hele landet. Og der er mange andre fordele. Foreningen udgiver 6 gange årligt medlemsbladet ØLentusiasteN, driver websitet ale.dk og frivillige fra hele landet er hvert år med til at få ølfestivaL® til at fungere som det skal. Hvert år kårer medlemmerne Årets danske Bryggeri.

Måske var det noget for dig at blive medlem? Læs mere HER.

 

 

 

 

 

 

Kort konklusion af referat

 

Manglende tilslutning er nogle steder et problem. Aalborg laver en spørgeskemaundersøgelse, for at finde ud af hvad folk ønsker. Vigtigt at lægge vægt på hygge og socialt samvær. Flere har problemer med at finde gode steder at holde møder. Øllets dag går fint, i Thisted overmåde fint. Bruge hinanden lidt mere, besøge hinandens arrangementer.

Enighed om ikke at bruge en masse energi på at fange de unge, de vil hellere mødes mere uformelt, og kommunikere på Facebook og Snapchat mm.

Utilfredshed med IT, flere har problemer med aliasadresserne, derfor er der lavet en ny gruppe med folks private mail, men det var da ikke meningen! Dette er også utilfredsstillende at afdelingerne ikke selv kan ændre på gode ølsteder og indkøbssteder.

Undren over at der er medlemmer vi aldrig ser, hvorfor?

Diskussion om fordele og ulemper ved §14 forening.

Region Nordjylland

Regionen er Danske Ølentusiasters nordligst beliggende og den fungerer som paraply for de 7 lokalafdelinger 

AALBORG, BRØNDERSLEV, FJERRITSLEV, FREDERIKSHAVN, HJØRRING, SKAGEN og THISTED.

Alle lokalafdelinger er selvstændige enheder under landsorganisationen. Men Regionen fungerer som samlende paraply med erfaringsudveksling som et vigtigt element.

Nordjyderne i lokalafdelingerne i DØE er aktive og det sociale samvær omkring øllet vægtes højt - derfor er elementer som fyraftensmøder, fester og ture samt temasmagninger, hvor man risikerer at gå klogere hjem, blandt de ting der arrangeres i lokalafdelingerne i Nordjylland.

Hele fire gange er en nordjysk lokalafdeling kåret som Årets Lokalafdeling. Aalborg 2009, Frederikshavn 2012, Skagen 2015 og i 2016 blev det Thisted - så det er altså ikke kun os selv som synes at vi gør det godt heroppe nordpå... 

 

 

 

Det går rigtigt godt med medlemstilslutningen i Nordjylland. Der er samlet tilkommet 342 nye medlemmer til Danske Ølentusiaster i det nordjyske på næsten 3 år.

DØE Nordjylland er aktuelt blandt de regioner som har plustal og er med i toppen i forhold til at have de bedste tal i foreningen og samtidig har vi flest husstandsmedlemmer og flest kvinder. I 2019 er det indtil videre blevet til 75 nye nordjyske medlemmer. I 2018 blev det samlet til 134 nye medlemmer i det nordjyske. I 2017 kom der 133 nye medlemmer til Danske Ølentusiaster i Nordjylland.

Der er altid plads til flere - og du kan jo spare 100 kroner på dit medlemskab en gang årligt ved at melde en ind i foreningen via ale.dk, se mere om det længere nede på siden her.

Fra 2015 til og med 2019 har Regionen arrangeret TOPmøde i samarbejde med Erling Christensen, hvor ølentusiaster fra hele regionen og især de 5 øverste lokalafdelinger har haft mulighed for at mødes og hygge sig. Se mere om TOPmødet.

 

 

 

 

 

Se alt der er lagt i arrangementskalenderen samt webredaktørens opsamling i højrespalten, hvor meget der egentlig sker i Nordjylland.

Blandt højtiderne i øllets verden er naturligvis Øllets Dag den første lørdag i september. I 2019 var der aktivitet i 6 ud af 7 lokalafdelinger i Nordjylland. Kun Fjerritslev havde ikke arrangement. Men både i Aalborg, Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Skagen og Thisted var der aktivitet i forbindelse med Øllets Dag.

En anden - vel mere regulær og almindelig - højtid der også har fungeret som platform for aktivitet i de fleste nordjyske lokalafdelinger er julen, da mange lokalafdelinger har valgt at lade medlemmerne drikke julen ind sammen og smage juleøl og julemad i skøn forening.

Hvert år uddeles Den Regionale Ølpris til en person eller virksomhed i regionen, der har gjort en ekstraordinær indsats for at vise mangfoldigheden i øllets verden.

 

 

 

 

Nordjylland - DØEregionen med flest husstandsmedlemmer og kvinder

Så er der kun få måneder til året rinder på hæld - årsmøderne er ved at blive afviklet og som sædvanligt er der planer om at smage på juleøllet i lokalafdelingerne i november eller december. I mens kan vi stadig glæde os over at der fortsat er mange flere end 1000 nordjyske medlemmer i vores skønne forening - vi har plusvækst, hvilket ser ud til at være en generel tendens i foreningen lige nu. Der er aktuelt 1010 medlemmer af Danske Ølentusiaster i Region Nordjylland, hvilket er hundrede og tre flere end på samme tid i fjor. Vi er stadig blandt de dygtigste til at score nye medlemmer. Vi har flest husstandsmedlemmer og samtidigt størst antal kvinder og så er vi den tredjestørste region antalsmæssigt. Vore aktuelle tal: 11,36% plusvækst det seneste år. 59,21% personlige medlemmer og 20,40% husstandsmedlemmer og det procenttal burde jo have været 100 (så der er vist et eller andet der er gået galt i forbindelse med implementeringen af det nye medlemssystem). 23,76% kvinder og 76,24% mænd. Regionsbestyrelsen sender skummende hilsner til alle medlemmer i de 7 nordjyske lokalafdelinger... SKÅL & Højt Skum!

 

 

 

Der er i øjeblikket plus-tal i alle 7 nordjyske lokalafdelinger. Men det formodes at der fra centralt hold er lidt rod med tallene - det kan skyldes overgang til nyt medlemssystem...  

 

I Skagen er der plusvækst på 18,60%. Der er 99 lokale medlemmer og 3 der har tilvalgt. Cirka 40% kvinder og 60% mænd.

I Brønderslev er der plusvækst på 14,29%. Der er 46 lokale medlemmer og 2 der har tilvalgt lokalafdelingen. Cirka 19% kvinder og 81% mænd.

I Thisted er der aktuelt 12,15% flere medlemmer end samme tid i fjor. Der er 277 lokale medlemmer og 6 der har tilvalgt lokalafdelingen. Cirka 26% kvinder og 74% mænd.

I Frederikshavn er der er der plusvækst på 11,0%. Der er 98 lokale medlemmer og 13 som har tilvalgt lokalafdelingen. Cirka 25% kvinder og 75% mænd.

I Fjerritslev er der plusvækst på 9,09%. Der er 65 lokale medlemmer og 7 som har tilvalgt lokalafdelingen. Cirka 14% kvinder og 86% mænd.

I Hjørring er der plusvækst på 8,22%. De har 74 medlemmer og 5 der har tilvalgt. Cirka 14% kvinder og 86% mænd.

I Aalborg er der plusvækst på 7,80%. Der er 348 lokale medlemmer og 25 som har tilvalgt lokalafdelingen. Cirka 20% kvinder og 80% mænd.

 

 

Det ser ud til at der er lidt rod i tallene fra centralt hold, det formodes at det kan være overgang til nyt medlemssystem, men det må fremtiden vise. Tallene ændrer sig hele tiden - faktisk hver eneste dag. Og det går lidt op og ned om der er vækst eller ej - det afhænger meget af det præcise medlemsantal for et år siden...


Både Aalborg og Thisted har et meget stort geografisk område at dække. Måske ligger der et uudnyttet medlemspotentiale i at lave flere små "nære" lokalafdelinger. Medlemmer genererer medlemmer. Skagen formåede på rekordtid næsten at tredoble medlemsantallet, da de fik oprettet en lokalafdeling deroppe. Både Brønderslev og Skagen opstod i øvrigt begge på baggrund af en henvendelse fra medlemmer. Så hvis du kunne tænke dig at være med til at få en lokalafdeling af Danske Ølentusiaster op at stå i dit nærområde, så kontakt endelig Regionsformanden. 


Husk nu at I som medlemmer kan spare en hundrede-lap på eget kontingent en gang om året, hvis I hvert år skaffer et nyt medlem til foreningen - se mere om dette her.

342 nye medlemmer i DØE Nordjylland på næsten 3 år

Det går fortsat godt med medlemstilslutningen i Nordjylland. Der er samlet tilkommet 342 nye medlemmer til Danske Ølentusiaster i det nordjyske på næsten 3 år.

I 2019 er det indtil videre blevet til 75 nye medlemmer. 25 i Aalborg, 21 i Thisted, 10 i Skagen, 6 i Hjørring, 6 i Frederikshavn, 5 i Brønderslev og 4 i Fjerritslev...

I 2018 blev det samlet til 134 nye medlemmer i det nordjyske. 46 til Aalborg. 44 til Thisted. 13 til Hjørring (som dermed har fået næsten tre gange så mange medlemmer i 2018 som de fik i hele 2017). 11 til Frederikshavn. 8 til Skagen, 5 til Fjerritslev og 4 til Brønderslev. (De 3 du mangler i regnestykket er medlemmer bosat udenfor regionen, der har bedt om at modtage nyhedsmails fra DØE Region Nordjylland).  

I 2017 kom der 133 nye medlemmer til Danske Ølentusiaster i Nordjylland: Aalborg var topscorer med 47 nye medlemmer. Årets Lokalafdeling 2016, Thisted, blev nummer 2 med 40 nye medlemmer. Skagen fik 17, Frederikshavn scorede 10, Fjerritslev 8, Brønderslev fik 6 og Hjørring 5 nye medlemmer.

Der er altid plads til flere - og du kan jo spare 100 kroner på dit medlemskab en gang årligt ved at melde en ind i foreningen via ale.dk, se mere om det længere nede på siden her.

 

 

 

Hjælp os med at vokse yderligere

DU kan hjælpe os med at udvide medlemsantallet, og samtidigt kan du få lidt ud af det. Når du skaffer et nyt medlem kan du få rabat på 100 kroner på din næste kontingentopkrævning. For at få rabatten skal du i forvejen være medlem af Danske Ølentusiaster og derefter indmelde et nyt medlem i foreningen. Det du/I skal gøre er at I bruger ale.dk til indmeldelsen og skriver indmeldt af navn og medlemsnummer i feltet organisation nederst på siden. Rabatten registreres, når vi kan se betalingen for det nye medlem. Rabatten kan bruges én gang pr. årlig kontingentopkrævning. Og ordningen kan ikke bruges på Øllets Dag, hvor en anden ordning træder i kraft i stedet...

 

 

 

ØLentusiasteN

Vort skønne medlemsblad ØLentusiasteN er Danmarks eneste specialmagasin om øl. Første udgave udkom i december 1998 - kun 3 måneder efter stiftelsen af foreningen. Gennem alle årene har Ole Madsen været redaktør. Se mere HER!

 

Der er blevet åbnet for at hele folket har tilgang til vort medlemsblad. Bortset fra de seneste 10 numre, som er låst så de kun er tilgængelige for medlemmer.

 

Som medlem har du længe kunnet læse alle numre af ØLentusiasteN digitalt. Det kræver blot at du logger ind som medlem HER på ale.dk 

 

Modtager du som medlem ikke ØLentusiasteN i din postkasse - KLIK HER!

 

Har du noget som andre bør læse om i ØLentusiasteN, så kontakt gerne redaktør Ole Madsen. # 111 bør være landet i medlemmernes postkasser. Produktionen af # 112 er slut og Ole og kompagni er i fuld gang med # 113.

GODE ØLSTEDER.DK hjælper dig til at finde flere gode øloplevelser i Danmark.

Rigtig god fornøjelse rundt i landet...

 

 

Du kan også læse om landsdelens UDSKÆNKNINGSSTEDER og INDKØBSSTEDER på ale.dk

 

 

Regionens formål og rolle

 

ERFARINGSUDVEKSLING OG FORDELING AF LANDSMIDLER

Regionens hovedformål er erfaringsudveksling i mellem lokalafdelingerne samt fordele de midler, der stilles til rådighed fra Landsforeningen. Regionen har en infostand som kan lånes af de enkelte afdelinger, når der er behov.   

  

DEN REGIONALE ØLPRIS

Regionsbestyrelsen har også ansvaret for at finde en passende kandidat til Den Regionale Ølpris, der uddeles på Øllets dag, den første lørdag i september. Formelt set er det Landsbestyrelsen, der vælger hvem der skal have den, men det sker efter indstilling fra regionsbestyrelsen. Se hvem prisen foreløbigt er uddelt til...

FORMAND OG NÆSTFORMAND I REGIONSRÅD

Et tredie formål er at regionsformand og regionsnæstformand indgår i det såkaldte Regionsråd, der fungerer som sparringspartner for landsbestyrelsen i forskellige sammenhænge.

INDSTILLING TIL ÅRETS LOKALAFDELING

Desuden kan regionsbestyrelsen pege på en kandidat til Årets Lokalafdeling som indstilles til Regionsrådet - der træffer den endelige beslutning om hvilken lokalafdeling som kåres.

OPRETTELSE AF NYE LOKALAFDELINGER

Det er også regionsbestyrelsen der tager stilling til oprettelse af nye lokalafdelinger. Så hvis du mener der er langt til din nærmeste lokalafdeling og at der er basis for oprettelse af en lokalafdeling i dit område, så kontakt regionsformanden, så tager vi en snak om mulighederne og ser på hvordan vi kan hjælpe dig i gang og give dig kontakt til andre medlemmer i dit område.

OVERBLIK OVER AKTIVITET I REGIONEN 

Se aktivitetskalenderen under menupunktet Arrangementer for et samlet overblik over arrangementer i Regionen.

Er du interesseret i at se hvad der foregår i regionens lokalafdelinger kan du klikke på navnet på hver lokalafdeling øverst. På lokalafdelingernes egne sider kan du læse mere om hvad der sker og er sket i de forskellige lokalafdelinger.  

Medlemsstatistik for regionen

Antal medlemmer lige nu: 983
Antal medlemmer for et år siden: 865
Vækst det seneste år: 13.64%

Medlemssammensætningen er lige nu således:

Mænd: 76.81%
Kvinder: 23.19%
Personlige medlemmer: 59.51%
Husstandsmedlemmer: 20.35%
Klubmedlemmer: 0.20%

Velkommen...

 ...indenfor i Danske Ølentusiasters Region Nordjyllands lille hjørne af ale.dk - læs mere om foreningen i toppen under menuerne, og nærstuder hele siden, hvis du vil have mere at vide om hvad der sker i Nordjylland.

 

Vil du vide mere om vores landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation - så klik HER og surf videre på ale.dk...

 

Du kan i øvrigt få meget mere ud af ale.dk - hvis du logger ind med dit medlemsnummer og pinkoden på dit medlemskort...

 

Det er VIGTIGT at dine medlemsoplysninger er korrekte og DU er selv den nærmeste til at sørge for dette. Tag derfor lige og tjek dine medlemsoplysninger bag login - find dit medlemskort frem og gå ind på ale.dk. Tryk så på bjælken login og skriv dit medlemsnummer og derefter pinkoden på dit medlemskort. Tryk så på "Medlemsoplysninger og du har adgang til at rette dine medlemoplysninger. Sørg for at vi har din adresse - så du kan modtage ØLentusiasteN i din postkasse. Og sørg for at vi har din email, så du kan modtage nyhedsbreve og Ale-Mail fra foreningen. Du har endvidere mulighed for at sætte kryds i forhold til om du vil modtage mail fra andre lokalafdelinger end den du er hjemmehørende i.

 

Skulle man, mod forventning, have lyst til at melde sig ud af vores forening skal man kontakte sekretariatet, se mere om det HER.

 

 

 

 

Nye folk i toppen

På det konstituerende regionsbestyrelsesmøde 21-11-2018 blev nedenstående tre "nye" valgt til top-arbejdet.

Regionsformand

Claus Nørgaard
Molevej 40
7730 Hanstholm
40862746
claus.noergaard(at)remove-this.ale.dk
Regionsnæstformand

Jørn Leander Skou Jensen
Gyvelvej 10
9300 Sæby
joern.skou.jensen(at)remove-this.ale.dk
Regionsredaktør

Arnold Simonsen
Silkehalevej 9
9800 Hjørring
98911741
40611701
arnold.simonsen(at)remove-this.ale.dk

Regionsbestyrelsen

består af 2 repræsentanter fra hver lokalafdeling

 

Thisted:
Kjeld Vang Lauritsen
Claus Nørgaard

 

Fjerritslev:
Hans-Jørgen Johansen
Tim Sørensen

 

Aalborg:
?
Anne Kettunen

 

Brønderslev:
Leo Kristensen
Karen Grete Nørgaard

 

Hjørring:
Flemming Starcke-Jensen
Arnold Simonsen

 

Frederikshavn:
Kim Christensen
Jørn Leander Skou Jensen

 

Skagen:
Christian Bruun
Jeppe Josiassen

 

 

 

Arbejdsopgaver

Fortsat arbejde på at inspirere hinanden til at fungere som gode og livskraftige lokalafdelinger for vore medlemmer. Vidensdele og udvikle. Reagere på forespørgsler om oprettelse af nye lokalafdelinger.

Der arbejdes på at lave en form for udadvendt startpakke der kan bruges i hele regionen til at højne interessen for øllet og for foreningen.

Inden 15. januar indstille regionens kandidat til Årets Lokalafdeling.

Få alle regionens lokalafdelinger repræsenteret ved Regions- og Stormødet den første lørdag i februar.

Inspirere flest mulige nordjyske medlemmer til at tage del i foreningens Generalforsamling i marts. Næste generalforsamling foregår i marts 2020.

Inspirere til deltagelse som frivillig i Danske Ølentusiasters årlige ølfestival. Næste Ølfestival® i København foregår fra torsdag den 14. til og med lørdag den 16. maj 2020.

Inden 15. juni indstille kandidat til Den Regionale Ølpris.

Sende to repræsentanter til Regionsrådsmødet i juni måned.

Arbejde på flere nordjyske aktiviteter på Øllets Dag den første lørdag i september.

Se til at alle nordjyske lokaldelinger afholder Årsmøde i september eller oktober måned.

Sørge for at alle lokalafdelinger udpeger 2 medlemmer til Regionsbestyrelsen.

Afholde konstituerende Regionsbestyrelsesmøde inden udgangen af november måned.

Holde liv i traditionen om at alle nordjyske lokalafdelinger smager julen ind.

VIGTIGE DATOER

 

2019

 

12/1 Vandet Brygdag (tæt på Thisted)

17/1 Øl og whisky i Hjørring

18/1 ØL & MAD på Skagen Skole

25/1 Ølsmagning med et dansk bryghus i Thisted

26/1 Ekstraordinært Årsmøde + ØL & OST i Aalborg

2/2 Stormøde i DØE

9/2 Hvad er craftbeer? Det undersøges i Frederikshavn

15/2 Vinterølsmagning i Fjerritslev

16/2 Vintageøl i Hjørring

21/2 Finaleølsmagning i Hjørring

22/2 Finaleølsmagning i Thisted

23/2 Finalesmagning i Brønderslev

25/2 Smagning af Årets danske Ølnyhed (finalesmagning) i Aalborg

27/2 Regionsbestyrelsesmøde

15/3 Amerikansk surølsmagning i Thisted

22/3 Nordisk ølsmagning i Skagen

23/3 Generalforsamling i DØE

25/3 TOP2smagning Årets Bryggeri i Aalborg

30/3 Hjørring besøger Det Bette Ølhus

6/4 TOPmøde i DØE Region Nordjylland

12/4 Øl og Pizza hos Flemming i Sindal

27/4 Engelsk ølsmagning i Brønderslev

27/4 Thisted tager på bustur ud i det blå

4/5 Aalborg besøger vidunderlige Viborg

11/5 Ølsmagning i Brønderslev

23/5 - 25/5 Ølfestival i København

25/5 Hjørring har Trappistsmagning

25/5 Skagen besøger Det Bette Ølhus i Ålbæk

4/6 Aalborg har besøg af Hjort Beer en hverdagsaften i Aalborg

12/6 Regionsbestyrelsesmøde

14/6 Fyraftensmøde i Skagen

14/6 Skovgaard Beerfest tæt på Brovst

15/6 Frederikshavn besøger Skagen

21/6 Sommerfest og 15 års jubilæum i Thisted

22/6 Brønderslev tager på tur til Det Bette Ølhus

2/7 Smag ØL ved American Days på Racing Arena Aalborg

20/7 Brønderslev besøger Vrå Bryghus

9/8 Fyraftensmøde i Skagen

17/8 Håndbryggersmagning i Frederikshavn

17/8 Pilsnertema i Brønderslev

17/8 Bad Seed Brewing Beerfest i Aalborg

24/8 Aalborg smager på Skotland

7/9 Ølfestival i Thisted på Øllets Dag

7/9 Øllets Dag i Aalborg

7/9 Øllets Dag i Brønderslev sammen med Brønderslev Handel

7/9 Øllets Dag hos Metropol i Hjørring

7/9 Øllets Dag i Frederikshavn

7/9 Øllets Dag i Skagen med Beerwalk

14/9 Frederikshavn drager på Tour de Aalborg

Uge 39 Aalborg tager på ølrejse til Zagreb

28/9 Syrlige fornøjelser i Frederikshavn

1/10 Årsmøde i Skagen

4/10 Årsmøde i Thisted

4/10 Årsmøde i Fjerritslev

11/10 Årsmøde i Skagen

12/10 Årsmøde og efterfølgende smagning i Brønderslev

24/10 Årsmøde i Hjørring

25/10 og 26/10 Nordic Brew Festival i Frederikshavn

25/10 Temasmagning i Thisted

26/10 Årsmøde på Nordic Brew i Frederikshavn

26/10 Årsmøde i Aalborg og efterfølgende smagning med Bang og Harbo

26/10 Lokalafdeling frederikshavn besøger Nordic Brew

1/11 Norsk øl og mad i Hjørring

9/11 Hjørring drager igen på Beerwalk i Aalborg

15/11 Julesmagning i Thisted

16/11 Skagen tager til Porterfestival i Göteborg

23/11 Julemad og juleøl i Brønderslev

23/11 Julefætter 2019 i Aalborg

23/11 og 24/11 Juleølsmagning hos Flemming Starcke i Sindal?

En hverdagsaften i december Flæsk, ØL og Bold i Aalborg

 

 

Vi forsøger at samle alle 7 nordjyske lokalafdelingers aktivitet + lidt til i spalten herover...

 

Se også arrangementer som løbende opdateres af de lokale webredaktører

 

 

 

NORDIC BREW FESTIVAL

Læs mere HER

Nordic Brew Festival afholdes for 6. gang i år og vi har skruet ekstra op for bryggerblusset og kræset for detaljen, så I kan få en helt forrygende øloplevelse.

Bryggerierne tager deres bedste varer med, så der bliver rig mulighed for at få smagt på en masse lækker og interessant øl, brygget på naturens skattekammer. Så tag vennerne med til årets hyggeligste ølfestival og smag jer igennem humleuniverset!

Nordic Brew Festival er et arrangement, der har fokus på at introducere øl i alle afskygninger, og hvor der kan smages og hygges med vennerne i tilbagelænede omgivelser med god musik, lækker mad og et hav af vidunderlige øl.

Arena Nord har sat rammerne for en forrygende weekend, hvor der bliver nippet til de våde varer, smagt på specialiteter og talt om øl i en uformel atmosfære med masser af passionerede mennesker.

DØE på facebook

Som et supplement til ale.dk har Danske Ølentusiaster lavet en officiel facebookprofil


Samtidigt har 6 af de 7 nordjyske lokalafdelinger oprettet Facebookgrupper for at gøre opmærksom på foreningens lokale aktiviteter i deres dækningsområde.

Aalborg

Brønderslev

Frederikshavn

Hjørring

Skagen

Thisted